Eikelie Invest Eiendom AS
Juridisk navn:  Eikelie Invest Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990208379
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eikelie eiendom as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-52.45%
Egenkapital  
  
13.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -561.000 -368.000 -239.000 -181.000 -153.000
Egenkapital: 2.241.000 1.983.000 2.351.000 2.590.000 2.771.000
Regnskap for  Eikelie Invest Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -26.000 -14.000 -23.000 -72.000
Driftsresultat -21.000 -26.000 -14.000 -23.000 -72.000
Finansinntekter 22.000 11.000 0 0 0
Finanskostnader -562.000 -353.000 -225.000 -158.000 -81.000
Finans -540.000 -342.000 -225.000 -158.000 -81.000
Resultat før skatt -561.000 -368.000 -239.000 -181.000 -153.000
Skattekostnad 180.000 0 0 0 0
Årsresultat -381.000 -368.000 -239.000 -181.000 -153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.866.000 17.333.000 11.000.000 11.000.000 7.000.000
Sum omløpsmidler 842.000 552.000 60.000 74.000 97.000
Sum eiendeler 20.708.000 17.885.000 11.060.000 11.074.000 7.097.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.241.000 1.983.000 2.351.000 2.590.000 2.771.000
Sum langsiktig gjeld 18.456.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 15.902.000 8.709.000 8.484.000 4.326.000
Sum gjeld og egenkapital 20.707.000 17.885.000 11.060.000 11.074.000 7.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -26.000 -14.000 -23.000 -72.000
Driftskostnader -21.000 -26.000 -14.000 -23.000 -72.000
Driftsresultat -21.000 -26.000 -14.000 -23.000 -72.000
Finansinntekter 22.000 11.000 0 0 0
Finanskostnader -562.000 -353.000 -225.000 -158.000 -81.000
Finans -540.000 -342.000 -225.000 -158.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -381.000 -368.000 -239.000 -181.000 -153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.866.000 17.333.000 11.000.000 11.000.000 7.000.000
Sum anleggsmidler 19.866.000 17.333.000 11.000.000 11.000.000 7.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 819.000 511.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 41.000 60.000 74.000 97.000
Sum omløpsmidler 842.000 552.000 60.000 74.000 97.000
Sum eiendeler 20.708.000 17.885.000 11.060.000 11.074.000 7.097.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.241.000 1.983.000 2.351.000 2.590.000 2.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.456.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.895.000 8.709.000 8.484.000 4.326.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 15.902.000 8.709.000 8.484.000 4.326.000
Sum gjeld og egenkapital 20.707.000 17.885.000 11.060.000 11.074.000 7.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 832.000 -15.350.000 -8.649.000 -8.410.000 -4.229.000
Likviditetsgrad 1 84.2 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 84.2 0 0 0 0.1
Soliditet 10.8 11.1 21.3 23.4 39.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.9
Gjeldsgrad 8.2 8 3.7 3.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 0 -0.1 -0.1 -0.2 -1.0
Signatur
04.12.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex