Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikelie Invest Eiendom Ii AS
Juridisk navn:  Eikelie Invest Eiendom Ii AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992446358
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-4.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -16.000
Egenkapital: 356.000 372.000 392.000 401.000 417.000
Regnskap for  Eikelie Invest Eiendom Ii AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -17.000
Driftsresultat -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -16.000
Skattekostnad 4.000 7.000 5.000 7.000 8.000
Årsresultat -15.000 -20.000 -10.000 -15.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 383.000 401.000 419.000 434.000 456.000
Sum eiendeler 383.000 401.000 419.000 434.000 456.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 72.000 92.000 101.000 117.000
Sum egenkapital 356.000 372.000 392.000 401.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 20.000 28.000 32.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 383.000 402.000 420.000 433.000 456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -17.000
Driftskostnader -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -17.000
Driftsresultat -20.000 -28.000 -14.000 -22.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -20.000 -10.000 -15.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 383.000 401.000 419.000 434.000 456.000
Sum omløpsmidler 383.000 401.000 419.000 434.000 456.000
Sum eiendeler 383.000 401.000 419.000 434.000 456.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 72.000 92.000 101.000 117.000
Sum egenkapital 356.000 372.000 392.000 401.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 20.000 28.000 32.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 20.000 28.000 32.000 39.000
Leverandørgjeld 11.000 10.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 383.000 402.000 420.000 433.000 456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 391.000 419.000 434.000 456.000
Likviditetsgrad 1 34.8 40.1
Likviditetsgrad 2 34.8 40.1 0 0 0.0
Soliditet 9 92.5 93.3 92.6 91.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.2 - -3.3 -5.1 -3.7
Signatur
04.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex