Eikeliveien 1 As
Juridisk navn:  Eikeliveien 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugenveien 5 Haugenveien 5 Fax:
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 919563834
Aksjekapital: 930.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.39%
Resultat  
  
9.67%
Egenkapital  
  
53.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.023.000 3.891.000 1.299.000
Resultat: 3.074.000 2.803.000 989.000
Egenkapital: 6.869.000 4.472.000 2.301.000
Regnskap for  Eikeliveien 1 As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.023.000 3.891.000 1.299.000
Driftskostnader -497.000 -673.000 -126.000
Driftsresultat 3.526.000 3.218.000 1.174.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0
Finanskostnader -456.000 -416.000 -185.000
Finans -453.000 -415.000 -185.000
Resultat før skatt 3.074.000 2.803.000 989.000
Skattekostnad -677.000 -632.000 -8.000
Årsresultat 2.397.000 2.171.000 981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.298.000 18.657.000 19.015.000
Sum omløpsmidler 12.319.000 13.988.000 1.275.000
Sum eiendeler 30.617.000 32.645.000 20.290.000
Sum opptjent egenkapital 5.540.000 3.143.000 971.000
Sum egenkapital 6.869.000 4.472.000 2.301.000
Sum langsiktig gjeld 16.244.000 17.788.000 17.809.000
Sum kortsiktig gjeld 7.504.000 10.385.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 30.617.000 32.645.000 20.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.023.000 3.891.000 1.299.000
Driftsinntekter 4.023.000 3.891.000 1.299.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -359.000 -359.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -314.000 -6.000
Driftskostnader -497.000 -673.000 -126.000
Driftsresultat 3.526.000 3.218.000 1.174.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0
Finanskostnader -456.000 -416.000 -185.000
Finans -453.000 -415.000 -185.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.397.000 2.171.000 981.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 18.298.000 18.657.000 19.015.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.298.000 18.657.000 19.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.298.000 18.657.000 19.015.000
Varebeholdning 12.017.000 12.017.000 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 302.000 1.971.000 24.000
Sum omløpsmidler 12.319.000 13.988.000 1.275.000
Sum eiendeler 30.617.000 32.645.000 20.290.000
Sum opptjent egenkapital 5.540.000 3.143.000 971.000
Sum egenkapital 6.869.000 4.472.000 2.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 275.000 288.000 309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.244.000 17.788.000 17.809.000
Leverandørgjeld 36.000 35.000 0
Betalbar skatt 689.000 653.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 108.000 124.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.649.000 9.590.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 7.504.000 10.385.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 30.617.000 32.645.000 20.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.815.000 3.603.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 7.1
Likviditetsgrad 2 0 0.2 7.1
Soliditet 22.4 13.7 11.3
Resultatgrad 87.6 82.7 90.4
Rentedekningsgrad 7.7 7.7 6.3
Gjeldsgrad 3.5 6.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 11.5 9.9 5.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex