Eikeliveien 1 Utvikling As
Juridisk navn:  Eikeliveien 1 Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o ØM Fjeld AS Postboks 1214 Rasta Industrivegen 23 Fax:
2206 Kongsvinger 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 822720692
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 4/11/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 7.000
Egenkapital: 4.005.000
Regnskap for  Eikeliveien 1 Utvikling As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -29.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 35.000
Finanskostnader 0
Finans 35.000
Resultat før skatt 7.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 4.082.000
Sum eiendeler 4.082.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 4.005.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -29.000
Driftskostnader -29.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 35.000
Finanskostnader 0
Finans 35.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 1.011.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.071.000
Sum omløpsmidler 4.082.000
Sum eiendeler 4.082.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 4.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 75.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.005.000
Likviditetsgrad 1 53
Likviditetsgrad 2 39.9
Soliditet 98.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex