Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikund As
Juridisk navn:  Eikund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92683994
Øvre Hellandsveien 34 Øvre Hellandsveien 34 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 917370176
Aksjekapital: 93.750 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/24/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dynamik Smart Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
99.42%
Resultat  
  
60.26%
Egenkapital  
  
162.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 4.150.000 2.081.000 839.000
Resultat: -926.000 -2.330.000 -831.000
Egenkapital: 3.348.000 1.274.000 -396.000
Regnskap for  Eikund As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.150.000 2.081.000 839.000
Driftskostnader -5.065.000 -4.449.000 -1.665.000
Driftsresultat -915.000 -2.368.000 -826.000
Finansinntekter 13.000 68.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -29.000 -6.000
Finans -12.000 39.000 -5.000
Resultat før skatt -926.000 -2.330.000 -831.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -926.000 -2.330.000 -831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.647.000 1.494.000 0
Sum omløpsmidler 3.923.000 1.957.000 748.000
Sum eiendeler 6.570.000 3.451.000 748.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -426.000
Sum egenkapital 3.348.000 1.274.000 -396.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 678.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 6.570.000 3.452.000 748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.921.000 1.986.000 739.000
Andre inntekter 229.000 96.000 100.000
Driftsinntekter 4.150.000 2.081.000 839.000
Varekostnad -2.069.000 -1.186.000 -1.001.000
Lønninger -926.000 -1.336.000 -447.000
Avskrivning -433.000 -149.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.637.000 -1.778.000 -217.000
Driftskostnader -5.065.000 -4.449.000 -1.665.000
Driftsresultat -915.000 -2.368.000 -826.000
Finansinntekter 13.000 68.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -29.000 -6.000
Finans -12.000 39.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -926.000 -2.330.000 -831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.037.000 902.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 544.000 527.000 0
Sum varige driftsmidler 544.000 527.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 65.000 0
Sum anleggsmidler 2.647.000 1.494.000 0
Varebeholdning 1.469.000 276.000 0
Kundefordringer 571.000 60.000 674.000
Andre fordringer 905.000 82.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 979.000 1.539.000 48.000
Sum omløpsmidler 3.923.000 1.957.000 748.000
Sum eiendeler 6.570.000 3.451.000 748.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -426.000
Sum egenkapital 3.348.000 1.274.000 -396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 0
Leverandørgjeld 395.000 258.000 728.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 388.000 170.000 20.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 939.000 249.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 678.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 6.570.000 3.452.000 748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.201.000 1.279.000 -396.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 2.5 0.7
Soliditet 5 36.9 -52.9
Resultatgrad -113.8 -98.5
Rentedekningsgrad -36.6 -81.7 -137.7
Gjeldsgrad 1 1.7 -2.9
Total kapitalrentabilitet -13.7 -66.6 -110.3
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex