Ein Invest AS
Juridisk navn:  Ein Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95260832
V/ Eivind Nilsen Jomfrubråtveien 53A Jomfrubråtveien 53A Fax:
1179 Oslo 1179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992810343
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.3%
Resultat  
  
2.11%
Egenkapital  
  
49.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.170.000 1.155.000 380.000 375.000 365.000
Resultat: 1.163.000 1.139.000 380.000 372.000 364.000
Egenkapital: 3.480.000 2.323.000 1.189.000 1.211.000 1.140.000
Regnskap for  Ein Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.170.000 1.155.000 380.000 375.000 365.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat 1.163.000 1.149.000 374.000 369.000 360.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 7.000
Finanskostnader -20.000 -16.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans -20.000 -16.000 -1.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 1.163.000 1.139.000 380.000 372.000 364.000
Skattekostnad -6.000 -4.000 -3.000 -1.000 0
Årsresultat 1.157.000 1.134.000 378.000 371.000 364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 1.361.000 1.182.000 600.000 519.000 445.000
Sum eiendeler 4.361.000 4.182.000 1.600.000 1.519.000 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.380.000 2.223.000 1.089.000 1.111.000 1.040.000
Sum egenkapital 3.480.000 2.323.000 1.189.000 1.211.000 1.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 881.000 1.859.000 411.000 308.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 4.361.000 4.182.000 1.600.000 1.519.000 1.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.191.000 1.160.000 388.000 375.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 365.000
Driftsinntekter 1.170.000 1.155.000 380.000 375.000 365.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat 1.163.000 1.149.000 374.000 369.000 360.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 7.000
Finanskostnader -20.000 -16.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans -20.000 -16.000 -1.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.157.000 1.134.000 378.000 371.000 364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.187.000 1.155.000 380.000 375.000 371.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 175.000 27.000 220.000 144.000 74.000
Sum omløpsmidler 1.361.000 1.182.000 600.000 519.000 445.000
Sum eiendeler 4.361.000 4.182.000 1.600.000 1.519.000 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.380.000 2.223.000 1.089.000 1.111.000 1.040.000
Sum egenkapital 3.480.000 2.323.000 1.189.000 1.211.000 1.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 4.000 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 875.000 1.855.000 408.000 307.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 881.000 1.859.000 411.000 308.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 4.361.000 4.182.000 1.600.000 1.519.000 1.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 480.000 -677.000 189.000 211.000 140.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 1.5 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.6 1.5 1.7 1.5
Soliditet 79.8 55.5 74.3 79.7 78.9
Resultatgrad 99.4 99.5 98.4 98.4 98.6
Rentedekningsgrad 58.1 71.8 3 184.5 122.3
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.7 27.5 23.4 24.6 25.4
Signatur
05.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex