Einar Film Og Fortellinger AS
Juridisk navn:  Einar Film Og Fortellinger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90203712
Rosenborggata 19B Rosenborggata 19B Fax: 22135241
0356 Oslo 356 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968704877
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 10/25/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.68%
Resultat  
  
12.92%
Egenkapital  
  
4.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 86.869.000 77.781.000 85.875.000 60.024.000 65.974.000
Resultat: 4.212.000 3.730.000 3.765.000 4.414.000 5.344.000
Egenkapital: 1.432.000 1.365.000 1.158.000 1.163.000 1.153.000
Regnskap for  Einar Film Og Fortellinger AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 86.869.000 77.781.000 85.875.000 60.024.000 65.974.000
Driftskostnader -81.699.000 -73.302.000 -82.114.000 -55.604.000 -60.636.000
Driftsresultat 5.170.000 4.478.000 3.760.000 4.419.000 5.339.000
Finansinntekter 41.000 7.000 31.000 9.000 27.000
Finanskostnader -1.000.000 -755.000 -26.000 -15.000 -22.000
Finans -959.000 -748.000 5.000 -6.000 5.000
Resultat før skatt 4.212.000 3.730.000 3.765.000 4.414.000 5.344.000
Skattekostnad -1.144.000 -1.024.000 -909.000 -1.104.000 -1.446.000
Årsresultat 3.068.000 2.706.000 2.856.000 3.310.000 3.898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 878.000 2.018.000 1.331.000 579.000
Sum omløpsmidler 27.905.000 15.910.000 18.264.000 11.924.000 14.981.000
Sum eiendeler 28.173.000 16.788.000 20.282.000 13.255.000 15.560.000
Sum opptjent egenkapital 1.332.000 1.265.000 1.058.000 1.063.000 1.053.000
Sum egenkapital 1.432.000 1.365.000 1.158.000 1.163.000 1.153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.741.000 15.423.000 19.123.000 12.092.000 14.407.000
Sum gjeld og egenkapital 28.173.000 16.788.000 20.281.000 13.255.000 15.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.869.000 77.781.000 85.875.000 60.024.000 65.974.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 86.869.000 77.781.000 85.875.000 60.024.000 65.974.000
Varekostnad -54.590.000 -45.907.000 -57.363.000 -37.772.000 -45.040.000
Lønninger -22.722.000 -22.685.000 -21.351.000 -15.117.000 -12.586.000
Avskrivning -36.000 -36.000 -51.000 -36.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.351.000 -4.674.000 -3.349.000 -2.679.000 -2.926.000
Driftskostnader -81.699.000 -73.302.000 -82.114.000 -55.604.000 -60.636.000
Driftsresultat 5.170.000 4.478.000 3.760.000 4.419.000 5.339.000
Finansinntekter 41.000 7.000 31.000 9.000 27.000
Finanskostnader -1.000.000 -755.000 -26.000 -15.000 -22.000
Finans -959.000 -748.000 5.000 -6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -2.860.000 -3.300.000 -4.000.000
Årsresultat 3.068.000 2.706.000 2.856.000 3.310.000 3.898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 7.000 14.000 23.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 161.000 197.000 234.000 30.000 66.000
Sum varige driftsmidler 161.000 197.000 234.000 30.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 104.000 674.000 1.770.000 1.278.000 490.000
Sum anleggsmidler 268.000 878.000 2.018.000 1.331.000 579.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.419.000 992.000 7.447.000 1.982.000 5.784.000
Andre fordringer 83.000 533.000 500.000 2.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 10.000 10.000
Kasse, bank 20.288.000 14.385.000 10.317.000 9.930.000 9.157.000
Sum omløpsmidler 27.905.000 15.910.000 18.264.000 11.924.000 14.981.000
Sum eiendeler 28.173.000 16.788.000 20.282.000 13.255.000 15.560.000
Sum opptjent egenkapital 1.332.000 1.265.000 1.058.000 1.063.000 1.053.000
Sum egenkapital 1.432.000 1.365.000 1.158.000 1.163.000 1.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.192.000 935.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.342.000 3.196.000 2.949.000 2.651.000 86.000
Betalbar skatt 878.000 802.000 900.000 1.105.000 1.457.000
Skyldig offentlige avgifter 5.710.000 3.231.000 4.938.000 2.465.000 2.572.000
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -2.860.000 -3.300.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.619.000 4.759.000 7.477.000 2.571.000 6.292.000
Sum kortsiktig gjeld 26.741.000 15.423.000 19.123.000 12.092.000 14.407.000
Sum gjeld og egenkapital 28.173.000 16.788.000 20.281.000 13.255.000 15.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.164.000 487.000 -859.000 -168.000 574.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 5.1 8.1 5.7 8.8 7.4
Resultatgrad 6 5.8 4.4 7.4 8.1
Rentedekningsgrad 5.2 5.9 144.6 294.6 243.9
Gjeldsgrad 18.7 11.3 16.5 10.4 12.5
Total kapitalrentabilitet 18.5 26.7 18.7 33.4 34.5
Signatur
07.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex