Einarsen As
Juridisk navn:  Einarsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bregneveien 3B Bregneveien 3B Fax:
3292 Stavern 3292 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 923072993
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/3/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Larvik Regnskapsbyrå As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 425.000
Resultat: 55.000
Egenkapital: 73.000
Regnskap for  Einarsen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 425.000
Driftskostnader -369.000
Driftsresultat 55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 55.000
Skattekostnad -12.000
Årsresultat 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000
Sum omløpsmidler 139.000
Sum eiendeler 152.000
Sum opptjent egenkapital 43.000
Sum egenkapital 73.000
Sum langsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000
Andre inntekter 65.000
Driftsinntekter 425.000
Varekostnad -35.000
Lønninger -197.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -137.000
Driftskostnader -369.000
Driftsresultat 55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000
Sum anleggsmidler 13.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 135.000
Sum omløpsmidler 139.000
Sum eiendeler 152.000
Sum opptjent egenkapital 43.000
Sum egenkapital 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 11.000
Leverandørgjeld 26.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 48.3
Resultatgrad 12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 36.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex