Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46944687
Bryggjegota 5 Stedjevegen 37 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 914227194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
44.73%
Egenkapital  
  
14.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000 3.649.000
Resultat: 1.828.000 1.263.000 1.449.000 716.000 1.220.000
Egenkapital: 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000 760.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000 3.649.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.991.000 -1.492.000 -1.543.000 -1.160.000
Driftsresultat 2.670.000 2.207.000 2.452.000 2.034.000 2.489.000
Finansinntekter 6.000 3.000 26.000 0 282.000
Finanskostnader -847.000 -947.000 -1.029.000 -1.318.000 -1.551.000
Finans -841.000 -944.000 -1.003.000 -1.318.000 -1.269.000
Resultat før skatt 1.828.000 1.263.000 1.449.000 716.000 1.220.000
Skattekostnad -362.000 -247.000 -307.000 -89.000 -341.000
Årsresultat 1.466.000 1.016.000 1.142.000 627.000 878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.809.000 33.706.000 36.470.000 42.257.000 41.303.000
Sum omløpsmidler 1.496.000 85.000 1.630.000 3.000 30.000
Sum eiendeler 34.305.000 33.791.000 38.100.000 42.260.000 41.333.000
Sum opptjent egenkapital 1.900.000 1.662.000 1.584.000 1.278.000 730.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000 760.000
Sum langsiktig gjeld 24.605.000 25.272.000 30.621.000 37.452.000 38.547.000
Sum kortsiktig gjeld 7.769.000 6.826.000 5.864.000 3.500.000 2.026.000
Sum gjeld og egenkapital 34.304.000 33.790.000 38.099.000 42.260.000 41.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000 3.649.000
Driftsinntekter 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000 3.649.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -687.000 -678.000 -675.000 -653.000 -629.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -896.000 -1.313.000 -817.000 -890.000 -531.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.991.000 -1.492.000 -1.543.000 -1.160.000
Driftsresultat 2.670.000 2.207.000 2.452.000 2.034.000 2.489.000
Finansinntekter 6.000 3.000 26.000 0 282.000
Finanskostnader -847.000 -947.000 -1.029.000 -1.318.000 -1.551.000
Finans -841.000 -944.000 -1.003.000 -1.318.000 -1.269.000
Konsernbidrag -1.228.000 -938.000 -836.000 -79.000 -143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.466.000 1.016.000 1.142.000 627.000 878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.744.000 33.606.000 36.319.000 35.127.000 33.944.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 100.000 150.000 151.000 139.000
Sum varige driftsmidler 32.809.000 33.706.000 36.470.000 35.277.000 34.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.980.000 7.220.000
Sum anleggsmidler 32.809.000 33.706.000 36.470.000 42.257.000 41.303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 4.000 6.000 0 0
Andre fordringer 0 0 28.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.466.000 80.000 1.597.000 3.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.496.000 85.000 1.630.000 3.000 30.000
Sum eiendeler 34.305.000 33.791.000 38.100.000 42.260.000 41.333.000
Sum opptjent egenkapital 1.900.000 1.662.000 1.584.000 1.278.000 730.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000 760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.279.000 1.284.000 1.332.000 1.304.000 1.296.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.605.000 25.272.000 30.621.000 37.452.000 38.547.000
Leverandørgjeld 91.000 148.000 1.099.000 431.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 52.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 102.000 102.000 2.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.593.000 6.577.000 4.663.000 3.015.000 1.756.000
Sum kortsiktig gjeld 7.769.000 6.826.000 5.864.000 3.500.000 2.026.000
Sum gjeld og egenkapital 34.304.000 33.790.000 38.099.000 42.260.000 41.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.273.000 -6.741.000 -4.234.000 -3.497.000 -1.996.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.3 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.3 0.1 0.1
Soliditet 5.6 5 4.2 3.1 1.8
Resultatgrad 62.8 52.6 62.2 56.9 68.2
Rentedekningsgrad 3.2 2.3 2.4 1.5 1.8
Gjeldsgrad 16.8 1 22.6 31.3 53.4
Total kapitalrentabilitet 7.8 6.5 6.5 4.8 6.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex