Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46944687
Bryggjegota 5 Stedjevegen 37 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 914227194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.2%
Resultat  
  
-11.32%
Egenkapital  
  
7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.946.000 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000
Resultat: 1.621.000 1.828.000 1.263.000 1.449.000 716.000
Egenkapital: 2.066.000 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.946.000 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000
Driftskostnader -1.454.000 -1.583.000 -1.991.000 -1.492.000 -1.543.000
Driftsresultat 2.492.000 2.670.000 2.207.000 2.452.000 2.034.000
Finansinntekter 26.000 6.000 3.000 26.000 0
Finanskostnader -897.000 -847.000 -947.000 -1.029.000 -1.318.000
Finans -871.000 -841.000 -944.000 -1.003.000 -1.318.000
Resultat før skatt 1.621.000 1.828.000 1.263.000 1.449.000 716.000
Skattekostnad -357.000 -362.000 -247.000 -307.000 -89.000
Årsresultat 1.265.000 1.466.000 1.016.000 1.142.000 627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.195.000 32.809.000 33.706.000 36.470.000 42.257.000
Sum omløpsmidler 1.628.000 1.496.000 85.000 1.630.000 3.000
Sum eiendeler 33.823.000 34.305.000 33.791.000 38.100.000 42.260.000
Sum opptjent egenkapital 2.036.000 1.900.000 1.662.000 1.584.000 1.278.000
Sum egenkapital 2.066.000 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000
Sum langsiktig gjeld 23.935.000 24.605.000 25.272.000 30.621.000 37.452.000
Sum kortsiktig gjeld 7.821.000 7.769.000 6.826.000 5.864.000 3.500.000
Sum gjeld og egenkapital 33.822.000 34.304.000 33.790.000 38.099.000 42.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.946.000 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000
Driftsinntekter 3.946.000 4.252.000 4.198.000 3.944.000 3.577.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -676.000 -687.000 -678.000 -675.000 -653.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -896.000 -1.313.000 -817.000 -890.000
Driftskostnader -1.454.000 -1.583.000 -1.991.000 -1.492.000 -1.543.000
Driftsresultat 2.492.000 2.670.000 2.207.000 2.452.000 2.034.000
Finansinntekter 26.000 6.000 3.000 26.000 0
Finanskostnader -897.000 -847.000 -947.000 -1.029.000 -1.318.000
Finans -871.000 -841.000 -944.000 -1.003.000 -1.318.000
Konsernbidrag -1.129.000 -1.228.000 -938.000 -836.000 -79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.265.000 1.466.000 1.016.000 1.142.000 627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.171.000 32.744.000 33.606.000 36.319.000 35.127.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 64.000 100.000 150.000 151.000
Sum varige driftsmidler 32.195.000 32.809.000 33.706.000 36.470.000 35.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 6.980.000
Sum anleggsmidler 32.195.000 32.809.000 33.706.000 36.470.000 42.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 30.000 4.000 6.000 0
Andre fordringer 0 0 0 28.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.581.000 1.466.000 80.000 1.597.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.628.000 1.496.000 85.000 1.630.000 3.000
Sum eiendeler 33.823.000 34.305.000 33.791.000 38.100.000 42.260.000
Sum opptjent egenkapital 2.036.000 1.900.000 1.662.000 1.584.000 1.278.000
Sum egenkapital 2.066.000 1.930.000 1.692.000 1.614.000 1.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.317.000 1.279.000 1.284.000 1.332.000 1.304.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.935.000 24.605.000 25.272.000 30.621.000 37.452.000
Leverandørgjeld 78.000 91.000 148.000 1.099.000 431.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 52.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 85.000 102.000 102.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.652.000 7.593.000 6.577.000 4.663.000 3.015.000
Sum kortsiktig gjeld 7.821.000 7.769.000 6.826.000 5.864.000 3.500.000
Sum gjeld og egenkapital 33.822.000 34.304.000 33.790.000 38.099.000 42.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.193.000 -6.273.000 -6.741.000 -4.234.000 -3.497.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0 0.3 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0 0.3 0.1
Soliditet 6.1 5.6 5 4.2 3.1
Resultatgrad 63.2 62.8 52.6 62.2 56.9
Rentedekningsgrad 2.8 3.2 2.3 2.4 1.5
Gjeldsgrad 15.4 16.8 1 22.6 31.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 7.8 6.5 6.5 4.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex