Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom Granden As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom Granden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55153798
Bryggjegota 5 Bryggjegota 5 Fax: 55153798
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 886572972
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.71%
Resultat  
  
95.08%
Egenkapital  
  
5.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.572.000 2.388.000 2.739.000 2.726.000 2.783.000
Resultat: 1.268.000 650.000 934.000 685.000 342.000
Egenkapital: 2.303.000 2.184.000 2.204.000 2.106.000 2.023.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom Granden As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.572.000 2.388.000 2.739.000 2.726.000 2.783.000
Driftskostnader -776.000 -1.334.000 -1.463.000 -1.607.000 -1.930.000
Driftsresultat 1.795.000 1.054.000 1.277.000 1.118.000 853.000
Finansinntekter 28.000 9.000 13.000 3.000 2.000
Finanskostnader -556.000 -413.000 -356.000 -436.000 -513.000
Finans -528.000 -404.000 -343.000 -433.000 -511.000
Resultat før skatt 1.268.000 650.000 934.000 685.000 342.000
Skattekostnad -279.000 -160.000 -234.000 -183.000 -118.000
Årsresultat 989.000 490.000 700.000 502.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.890.000 12.326.000 12.925.000 13.641.000 13.564.000
Sum omløpsmidler 3.914.000 3.750.000 3.501.000 3.253.000 707.000
Sum eiendeler 15.804.000 16.076.000 16.426.000 16.894.000 14.271.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 380.000 401.000 303.000 220.000
Sum egenkapital 2.303.000 2.184.000 2.204.000 2.106.000 2.023.000
Sum langsiktig gjeld 13.421.000 13.784.000 13.260.000 14.000.000 11.300.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 108.000 962.000 788.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 15.804.000 16.075.000 16.426.000 16.894.000 14.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.388.000 2.739.000 2.726.000 2.783.000
Andre inntekter 2.572.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.572.000 2.388.000 2.739.000 2.726.000 2.783.000
Varekostnad 0 0 -536.000 -561.000 -708.000
Lønninger 0 -36.000 0 0 0
Avskrivning -401.000 -718.000 -706.000 -638.000 -983.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -580.000 -221.000 -408.000 -239.000
Driftskostnader -776.000 -1.334.000 -1.463.000 -1.607.000 -1.930.000
Driftsresultat 1.795.000 1.054.000 1.277.000 1.118.000 853.000
Finansinntekter 28.000 9.000 13.000 3.000 2.000
Finanskostnader -556.000 -413.000 -356.000 -436.000 -513.000
Finans -528.000 -404.000 -343.000 -433.000 -511.000
Konsernbidrag -869.000 -511.000 -602.000 -419.000 -390.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 989.000 490.000 700.000 502.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 190.000 224.000 231.000 275.000 318.000
Fast eiendom 11.595.000 11.962.000 12.577.000 13.233.000 13.104.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 140.000 117.000 133.000 142.000
Sum varige driftsmidler 11.700.000 12.102.000 12.694.000 13.366.000 13.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.890.000 12.326.000 12.925.000 13.641.000 13.564.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 21.000 0 29.000 45.000
Andre fordringer 18.000 4.000 56.000 148.000 312.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.767.000 1.690.000 3.444.000 3.076.000 350.000
Sum omløpsmidler 3.914.000 3.750.000 3.501.000 3.253.000 707.000
Sum eiendeler 15.804.000 16.076.000 16.426.000 16.894.000 14.271.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 380.000 401.000 303.000 220.000
Sum egenkapital 2.303.000 2.184.000 2.204.000 2.106.000 2.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 792.000 559.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 13.421.000 13.784.000 13.260.000 14.000.000 11.300.000
Leverandørgjeld 56.000 78.000 105.000 37.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 125.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 26.000 65.000 67.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 108.000 962.000 788.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 15.804.000 16.075.000 16.426.000 16.894.000 14.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.834.000 3.642.000 2.539.000 2.465.000 -241.000
Likviditetsgrad 1 48.9 34.7 3.6 4.1 0.7
Likviditetsgrad 2 48.9 34.7 3.6 4.1 0.8
Soliditet 14.6 13.6 13.4 12.5 14.2
Resultatgrad 69.8 44.1 46.6 4 30.7
Rentedekningsgrad 3.2 2.6 3.6 2.6 1.7
Gjeldsgrad 5.9 6.4 6.5 7 6.1
Total kapitalrentabilitet 11.5 6.6 7.9 6.6 6.0
Signatur
25.05.2018
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex