Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggjegota 5 Bryggjegota 5 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 993595683
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
-15.65%
Egenkapital  
  
-32.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000 2.120.000
Resultat: 846.000 1.003.000 221.000 839.000 665.000
Egenkapital: 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000 4.157.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000 2.120.000
Driftskostnader -1.574.000 -1.290.000 -1.712.000 -1.163.000 -1.162.000
Driftsresultat 1.040.000 1.176.000 428.000 1.044.000 958.000
Finansinntekter 3.000 1.000 9.000 39.000 15.000
Finanskostnader -197.000 -174.000 -216.000 -244.000 -309.000
Finans -194.000 -173.000 -207.000 -205.000 -294.000
Resultat før skatt 846.000 1.003.000 221.000 839.000 665.000
Skattekostnad -189.000 -234.000 7.000 -210.000 -179.000
Årsresultat 657.000 769.000 228.000 629.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000 8.045.000
Sum omløpsmidler 1.071.000 2.770.000 1.253.000 2.582.000 3.748.000
Sum eiendeler 9.672.000 11.795.000 10.702.000 12.397.000 11.793.000
Sum opptjent egenkapital 1.399.000 3.292.000 2.523.000 2.295.000 1.666.000
Sum egenkapital 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000 4.157.000
Sum langsiktig gjeld 4.388.000 4.899.000 4.971.000 6.802.000 7.179.000
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.113.000 718.000 809.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 9.672.000 11.795.000 10.703.000 12.397.000 11.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.206.000 2.120.000
Andre inntekter 2.614.000 2.466.000 2.140.000 0 0
Driftsinntekter 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000 2.120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -424.000 -424.000 -424.000 -449.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 -23.000 -25.000
Andre driftskostnader -1.150.000 -866.000 -1.288.000 -691.000 -658.000
Driftskostnader -1.574.000 -1.290.000 -1.712.000 -1.163.000 -1.162.000
Driftsresultat 1.040.000 1.176.000 428.000 1.044.000 958.000
Finansinntekter 3.000 1.000 9.000 39.000 15.000
Finanskostnader -197.000 -174.000 -216.000 -244.000 -309.000
Finans -194.000 -173.000 -207.000 -205.000 -294.000
Konsernbidrag -2.550.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 657.000 769.000 228.000 629.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.601.000 9.025.000 9.449.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 9.815.000 8.045.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000 8.045.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000 8.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.056.000 794.000 323.000 29.000 0
Andre fordringer 15.000 674.000 55.000 810.000 406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 394.000 1.743.000 3.343.000
Sum omløpsmidler 1.071.000 2.770.000 1.253.000 2.582.000 3.748.000
Sum eiendeler 9.672.000 11.795.000 10.702.000 12.397.000 11.793.000
Sum opptjent egenkapital 1.399.000 3.292.000 2.523.000 2.295.000 1.666.000
Sum egenkapital 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000 4.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 156.000 192.000 209.000 258.000
Gjeld til kredittinstitutt 175.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.388.000 4.899.000 4.971.000 6.802.000 7.179.000
Leverandørgjeld 216.000 201.000 148.000 33.000 64.000
Betalbar skatt 227.000 279.000 10.000 259.000 205.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 44.000 0 0 171.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 738.000 589.000 560.000 518.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.113.000 718.000 809.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 9.672.000 11.795.000 10.703.000 12.397.000 11.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -323.000 1.657.000 535.000 1.773.000 3.290.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.5 1.7 3.2 8.2
Likviditetsgrad 2 0.8 2.5 1.7 3.2 8.2
Soliditet 40.2 4 46.8 38.6 35.2
Resultatgrad 39.8 47.7 2 47.3 45.2
Rentedekningsgrad 5.3 6.8 2 4.4 3.1
Gjeldsgrad 1.5 1 1.1 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.8 1 4.1 8.7 8.2
Signatur
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex