Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggjegota 5 Bryggjegota 5 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 993595683
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.49%
Resultat  
  
19.39%
Egenkapital  
  
4.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.026.000 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000
Resultat: 1.010.000 846.000 1.003.000 221.000 839.000
Egenkapital: 4.046.000 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom Gravensteinsgata As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.026.000 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000
Driftskostnader -819.000 -1.574.000 -1.290.000 -1.712.000 -1.163.000
Driftsresultat 1.206.000 1.040.000 1.176.000 428.000 1.044.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000 39.000
Finanskostnader -196.000 -197.000 -174.000 -216.000 -244.000
Finans -196.000 -194.000 -173.000 -207.000 -205.000
Resultat før skatt 1.010.000 846.000 1.003.000 221.000 839.000
Skattekostnad -222.000 -189.000 -234.000 7.000 -210.000
Årsresultat 787.000 657.000 769.000 228.000 629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.399.000 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000
Sum omløpsmidler 833.000 1.071.000 2.770.000 1.253.000 2.582.000
Sum eiendeler 9.232.000 9.672.000 11.795.000 10.702.000 12.397.000
Sum opptjent egenkapital 1.555.000 1.399.000 3.292.000 2.523.000 2.295.000
Sum egenkapital 4.046.000 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000
Sum langsiktig gjeld 4.188.000 4.388.000 4.899.000 4.971.000 6.802.000
Sum kortsiktig gjeld 998.000 1.394.000 1.113.000 718.000 809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.232.000 9.672.000 11.795.000 10.703.000 12.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.206.000
Andre inntekter 2.026.000 2.614.000 2.466.000 2.140.000 0
Driftsinntekter 2.026.000 2.614.000 2.466.000 2.140.000 2.206.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -424.000 -424.000 -424.000 -424.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -23.000
Andre driftskostnader -395.000 -1.150.000 -866.000 -1.288.000 -691.000
Driftskostnader -819.000 -1.574.000 -1.290.000 -1.712.000 -1.163.000
Driftsresultat 1.206.000 1.040.000 1.176.000 428.000 1.044.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000 39.000
Finanskostnader -196.000 -197.000 -174.000 -216.000 -244.000
Finans -196.000 -194.000 -173.000 -207.000 -205.000
Konsernbidrag -631.000 -2.550.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 787.000 657.000 769.000 228.000 629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.399.000 8.601.000 9.025.000 9.449.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 9.815.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.399.000 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.399.000 8.601.000 9.025.000 9.449.000 9.815.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.056.000 794.000 323.000 29.000
Andre fordringer 487.000 15.000 674.000 55.000 810.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 346.000 0 6.000 394.000 1.743.000
Sum omløpsmidler 833.000 1.071.000 2.770.000 1.253.000 2.582.000
Sum eiendeler 9.232.000 9.672.000 11.795.000 10.702.000 12.397.000
Sum opptjent egenkapital 1.555.000 1.399.000 3.292.000 2.523.000 2.295.000
Sum egenkapital 4.046.000 3.890.000 5.783.000 5.014.000 4.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 163.000 118.000 156.000 192.000 209.000
Gjeld til kredittinstitutt 809.000 175.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.188.000 4.388.000 4.899.000 4.971.000 6.802.000
Leverandørgjeld 118.000 216.000 201.000 148.000 33.000
Betalbar skatt 0 227.000 279.000 10.000 259.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 36.000 44.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 738.000 589.000 560.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 998.000 1.394.000 1.113.000 718.000 809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.232.000 9.672.000 11.795.000 10.703.000 12.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -323.000 1.657.000 535.000 1.773.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 2.5 1.7 3.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 2.5 1.7 3.2
Soliditet 43.8 40.2 4 46.8 38.6
Resultatgrad 59.5 39.8 47.7 2 47.3
Rentedekningsgrad 6.2 5.3 6.8 2 4.4
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 13.1 10.8 1 4.1 8.7
Signatur
09.03.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex