Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggjegota 5 Bryggjegota 5 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 921966202
Aksjekapital: 345.100 NOK
Etableringsdato: 12/31/2078
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 433.000
Resultat: 318.000
Egenkapital: 622.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 433.000
Driftskostnader -75.000
Driftsresultat 358.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -40.000
Finans -40.000
Resultat før skatt 318.000
Skattekostnad -70.000
Årsresultat 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.373.000
Sum omløpsmidler 342.000
Sum eiendeler 4.715.000
Sum opptjent egenkapital 248.000
Sum egenkapital 622.000
Sum langsiktig gjeld 4.038.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 433.000
Driftsinntekter 433.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -24.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -51.000
Driftskostnader -75.000
Driftsresultat 358.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -40.000
Finans -40.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.373.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 4.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.373.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 342.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 342.000
Sum eiendeler 4.715.000
Sum opptjent egenkapital 248.000
Sum egenkapital 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.038.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 55.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000
Likviditetsgrad 1 6.2
Likviditetsgrad 2 6.2
Soliditet 13.2
Resultatgrad 82.7
Rentedekningsgrad 8.9
Gjeldsgrad 6.6
Total kapitalrentabilitet 7.6
Signatur
12.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex