Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Juridisk navn:  Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggjegota 5 Bryggjegota 5 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 921966202
Aksjekapital: 345.100 NOK
Etableringsdato: 10/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
181.76%
Resultat  
  
163.84%
Egenkapital  
  
-4.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.220.000 433.000
Resultat: 839.000 318.000
Egenkapital: 592.000 622.000
Regnskap for  Einarsen Eigedom Vikjatunet As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.220.000 433.000
Driftskostnader -202.000 -75.000
Driftsresultat 1.018.000 358.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -180.000 -40.000
Finans -180.000 -40.000
Resultat før skatt 839.000 318.000
Skattekostnad -185.000 -70.000
Årsresultat 655.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.236.000 4.373.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 342.000
Sum eiendeler 5.416.000 4.715.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 248.000
Sum egenkapital 592.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 4.038.000
Sum kortsiktig gjeld 944.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 5.416.000 4.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.220.000 433.000
Driftsinntekter 1.220.000 433.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -137.000 -24.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -51.000
Driftskostnader -202.000 -75.000
Driftsresultat 1.018.000 358.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -180.000 -40.000
Finans -180.000 -40.000
Konsernbidrag -684.000 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 655.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.236.000 4.373.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.236.000 4.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.236.000 4.373.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 342.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.180.000 0
Sum omløpsmidler 1.180.000 342.000
Sum eiendeler 5.416.000 4.715.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 248.000
Sum egenkapital 592.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 857.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.880.000 4.038.000
Leverandørgjeld 35.000 0
Betalbar skatt 0 55.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 944.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 5.416.000 4.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 287.000
Likviditetsgrad 1 1.3 6.2
Likviditetsgrad 2 1.3 6.2
Soliditet 10.9 13.2
Resultatgrad 83.4 82.7
Rentedekningsgrad 5.7 8.9
Gjeldsgrad 8.1 6.6
Total kapitalrentabilitet 18.8 7.6
Signatur
11.11.2020
DAGLEG LEIAR ELLER STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex