Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Fisk As
Juridisk navn:  Einarsen Fisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flakstadveien 135 Flakstadveien 135 Fax:
8382 Napp 8382 Napp
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 919255765
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.26%
Resultat  
  
-100.84%
Egenkapital  
  
-6.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.421.000 19.661.000
Resultat: -102.000 12.117.000
Egenkapital: 8.425.000 9.034.000
Regnskap for  Einarsen Fisk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.421.000 19.661.000
Driftskostnader -6.795.000 -6.844.000
Driftsresultat 627.000 12.817.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -732.000 -702.000
Finans -729.000 -700.000
Resultat før skatt -102.000 12.117.000
Skattekostnad 114.000 -2.799.000
Årsresultat 11.000 9.319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.515.000 29.010.000
Sum omløpsmidler 3.714.000 4.414.000
Sum eiendeler 31.229.000 33.424.000
Sum opptjent egenkapital 8.395.000 9.004.000
Sum egenkapital 8.425.000 9.034.000
Sum langsiktig gjeld 21.789.000 23.319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 1.071.000
Sum gjeld og egenkapital 31.230.000 33.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.421.000 7.347.000
Andre inntekter 0 12.314.000
Driftsinntekter 7.421.000 19.661.000
Varekostnad -19.000 0
Lønninger -3.567.000 -3.232.000
Avskrivning -1.495.000 -1.495.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.714.000 -2.117.000
Driftskostnader -6.795.000 -6.844.000
Driftsresultat 627.000 12.817.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -732.000 -702.000
Finans -729.000 -700.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -620.000 -315.000
Årsresultat 11.000 9.319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 19.711.000 20.606.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 7.804.000 8.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 27.515.000 29.010.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 533.000
Andre fordringer 165.000 502.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.550.000 3.379.000
Sum omløpsmidler 3.714.000 4.414.000
Sum eiendeler 31.229.000 33.424.000
Sum opptjent egenkapital 8.395.000 9.004.000
Sum egenkapital 8.425.000 9.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.989.000 2.419.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.789.000 23.319.000
Leverandørgjeld 150.000 0
Betalbar skatt 317.000 379.000
Skyldig offentlige avgifter 524.000 355.000
Utbytte -620.000 -315.000
Annen kortsiktig gjeld 25.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 1.071.000
Sum gjeld og egenkapital 31.230.000 33.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.698.000 3.343.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4.1
Likviditetsgrad 2 3.7 4.1
Soliditet 2 2
Resultatgrad 8.4 65.2
Rentedekningsgrad 0.9 18.3
Gjeldsgrad 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 2 38.4
Signatur
06.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex