Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Gruppen As
Juridisk navn:  Einarsen Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57673127
Bryggjegota 5 Granden 23 Fax: 57673128
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 961165377
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-45.64%
Egenkapital  
  
11.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.000 0 0 0 0
Resultat: 1.928.000 3.547.000 2.739.000 0 -195.000
Egenkapital: 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000 7.724.000
Regnskap for  Einarsen Gruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.000 0 0 0 0
Driftskostnader -360.000 -306.000 -195.000 -108.000 -27.000
Driftsresultat -297.000 -306.000 -195.000 -108.000 -27.000
Finansinntekter 3.578.000 4.896.000 3.902.000 108.000 112.000
Finanskostnader -1.353.000 -1.044.000 -968.000 0 -280.000
Finans 2.225.000 3.852.000 2.934.000 108.000 -168.000
Resultat før skatt 1.928.000 3.547.000 2.739.000 0 -195.000
Skattekostnad -446.000 -564.000 -11.000 0 53.000
Årsresultat 1.482.000 2.983.000 2.728.000 0 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.209.000 33.455.000 36.855.000 22.211.000 15.904.000
Sum omløpsmidler 20.421.000 17.252.000 8.390.000 4.000 225.000
Sum eiendeler 66.630.000 50.707.000 45.245.000 22.215.000 16.129.000
Sum opptjent egenkapital 14.567.000 13.085.000 10.102.000 7.374.000 7.374.000
Sum egenkapital 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000 7.724.000
Sum langsiktig gjeld 49.750.000 28.515.000 29.300.000 6.980.000 8.385.000
Sum kortsiktig gjeld 1.963.000 8.758.000 5.493.000 7.511.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 66.630.000 50.708.000 45.245.000 22.215.000 16.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 63.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 63.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 0 0
Avskrivning -31.000 -51.000 -30.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -255.000 -158.000 -108.000 -27.000
Driftskostnader -360.000 -306.000 -195.000 -108.000 -27.000
Driftsresultat -297.000 -306.000 -195.000 -108.000 -27.000
Finansinntekter 3.578.000 4.896.000 3.902.000 108.000 112.000
Finanskostnader -1.353.000 -1.044.000 -968.000 0 -280.000
Finans 2.225.000 3.852.000 2.934.000 108.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 2.983.000 2.728.000 0 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.165.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 174.000 225.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 174.000 225.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 46.173.000 33.281.000 36.630.000 22.211.000 14.739.000
Sum anleggsmidler 46.209.000 33.455.000 36.855.000 22.211.000 15.904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.096.000 4.641.000 104.000 4.000 30.000
Sum omløpsmidler 20.421.000 17.252.000 8.390.000 4.000 225.000
Sum eiendeler 66.630.000 50.707.000 45.245.000 22.215.000 16.129.000
Sum opptjent egenkapital 14.567.000 13.085.000 10.102.000 7.374.000 7.374.000
Sum egenkapital 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000 7.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 7.000 11.000 0 1.165.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.750.000 28.515.000 29.300.000 6.980.000 8.385.000
Leverandørgjeld 27.000 12.000 24.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.936.000 8.746.000 5.468.000 7.479.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.963.000 8.758.000 5.493.000 7.511.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 66.630.000 50.708.000 45.245.000 22.215.000 16.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.458.000 8.494.000 2.897.000 -7.507.000 205.000
Likviditetsgrad 1 10.4 2 1.5 0.0 11.3
Likviditetsgrad 2 10.4 2 1.5 0.1 11.3
Soliditet 22.4 26.5 23.1 34.8 47.9
Resultatgrad -471.4
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.2 0.3
Gjeldsgrad 3.5 2.8 3.3 1.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 9.1 8.2 0.0 0.5
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR
EINARSEN JAN KNUT
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex