Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsen Gruppen As
Juridisk navn:  Einarsen Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57673127
Bryggjegota 5 Granden 23 Fax: 57673128
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 961165377
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
733.33%
Resultat  
  
-16.34%
Egenkapital  
  
7.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 525.000 63.000 0 0 0
Resultat: 1.613.000 1.928.000 3.547.000 2.739.000 0
Egenkapital: 16.061.000 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000
Regnskap for  Einarsen Gruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 525.000 63.000 0 0 0
Driftskostnader -1.631.000 -360.000 -306.000 -195.000 -108.000
Driftsresultat -1.106.000 -297.000 -306.000 -195.000 -108.000
Finansinntekter 4.455.000 3.578.000 4.896.000 3.902.000 108.000
Finanskostnader -1.736.000 -1.353.000 -1.044.000 -968.000 0
Finans 2.719.000 2.225.000 3.852.000 2.934.000 108.000
Resultat før skatt 1.613.000 1.928.000 3.547.000 2.739.000 0
Skattekostnad -469.000 -446.000 -564.000 -11.000 0
Årsresultat 1.143.000 1.482.000 2.983.000 2.728.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.934.000 46.209.000 33.455.000 36.855.000 22.211.000
Sum omløpsmidler 12.671.000 20.421.000 17.252.000 8.390.000 4.000
Sum eiendeler 89.605.000 66.630.000 50.707.000 45.245.000 22.215.000
Sum opptjent egenkapital 15.711.000 14.567.000 13.085.000 10.102.000 7.374.000
Sum egenkapital 16.061.000 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000
Sum langsiktig gjeld 73.206.000 49.750.000 28.515.000 29.300.000 6.980.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 1.963.000 8.758.000 5.493.000 7.511.000
Sum gjeld og egenkapital 89.604.000 66.630.000 50.708.000 45.245.000 22.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 525.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 63.000 0 0 0
Driftsinntekter 525.000 63.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -923.000 0 0 -7.000 0
Avskrivning -8.000 -31.000 -51.000 -30.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -329.000 -255.000 -158.000 -108.000
Driftskostnader -1.631.000 -360.000 -306.000 -195.000 -108.000
Driftsresultat -1.106.000 -297.000 -306.000 -195.000 -108.000
Finansinntekter 4.455.000 3.578.000 4.896.000 3.902.000 108.000
Finanskostnader -1.736.000 -1.353.000 -1.044.000 -968.000 0
Finans 2.719.000 2.225.000 3.852.000 2.934.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.143.000 1.482.000 2.983.000 2.728.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 37.000 174.000 225.000 0
Sum varige driftsmidler 58.000 37.000 174.000 225.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.876.000 46.173.000 33.281.000 36.630.000 22.211.000
Sum anleggsmidler 76.934.000 46.209.000 33.455.000 36.855.000 22.211.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 52.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.220.000 11.096.000 4.641.000 104.000 4.000
Sum omløpsmidler 12.671.000 20.421.000 17.252.000 8.390.000 4.000
Sum eiendeler 89.605.000 66.630.000 50.707.000 45.245.000 22.215.000
Sum opptjent egenkapital 15.711.000 14.567.000 13.085.000 10.102.000 7.374.000
Sum egenkapital 16.061.000 14.917.000 13.435.000 10.452.000 7.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 11.000 7.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.206.000 49.750.000 28.515.000 29.300.000 6.980.000
Leverandørgjeld 26.000 27.000 12.000 24.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 1.936.000 8.746.000 5.468.000 7.479.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 1.963.000 8.758.000 5.493.000 7.511.000
Sum gjeld og egenkapital 89.604.000 66.630.000 50.708.000 45.245.000 22.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.334.000 18.458.000 8.494.000 2.897.000 -7.507.000
Likviditetsgrad 1 37.6 10.4 2 1.5 0.0
Likviditetsgrad 2 37.6 10.4 2 1.5 0.1
Soliditet 17.9 22.4 26.5 23.1 34.8
Resultatgrad -210.7 -471.4
Rentedekningsgrad -0.6 -0.2 -0.3 -0.2
Gjeldsgrad 4.6 3.5 2.8 3.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 4.9 9.1 8.2 0.0
Signatur
07.10.2020
SIGNATUR
EINARSEN JAN KNUT
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex