Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einarsens Sønner AS
Juridisk navn:  Einarsens Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77760420
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 77760502
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 947037250
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.52%
Resultat  
  
36.62%
Egenkapital  
  
42.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 838.000 916.000 547.000 589.000 444.000
Resultat: 429.000 314.000 143.000 299.000 -37.000
Egenkapital: 1.128.000 793.000 590.000 524.000 343.000
Regnskap for  Einarsens Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 838.000 916.000 547.000 589.000 444.000
Driftskostnader -349.000 -528.000 -313.000 -165.000 -322.000
Driftsresultat 489.000 388.000 234.000 424.000 122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -61.000 -74.000 -91.000 -125.000 -159.000
Finans -61.000 -74.000 -91.000 -125.000 -159.000
Resultat før skatt 429.000 314.000 143.000 299.000 -37.000
Skattekostnad -94.000 -111.000 -77.000 -118.000 -85.000
Årsresultat 335.000 203.000 66.000 180.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.511.000 2.670.000 2.847.000 3.000.000 3.196.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 847.000 853.000 789.000 635.000
Sum eiendeler 3.676.000 3.517.000 3.700.000 3.789.000 3.831.000
Sum opptjent egenkapital -672.000 -1.007.000 -1.210.000 -1.276.000 -1.457.000
Sum egenkapital 1.128.000 793.000 590.000 524.000 343.000
Sum langsiktig gjeld 2.367.000 2.599.000 2.957.000 3.133.000 3.319.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 125.000 153.000 133.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 3.676.000 3.517.000 3.700.000 3.790.000 3.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 312.000 315.000 0 157.000 0
Andre inntekter 527.000 601.000 547.000 432.000 444.000
Driftsinntekter 838.000 916.000 547.000 589.000 444.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -77.000 -77.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -463.000 -236.000 -88.000 -245.000
Driftskostnader -349.000 -528.000 -313.000 -165.000 -322.000
Driftsresultat 489.000 388.000 234.000 424.000 122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -61.000 -74.000 -91.000 -125.000 -159.000
Finans -61.000 -74.000 -91.000 -125.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 203.000 66.000 180.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 767.000 862.000 973.000 1.050.000 1.168.000
Fast eiendom 1.744.000 1.809.000 1.874.000 1.939.000 2.004.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 12.000 24.000
Sum varige driftsmidler 1.744.000 1.809.000 1.874.000 1.951.000 2.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.511.000 2.670.000 2.847.000 3.000.000 3.196.000
Varebeholdning 330.000 378.000 378.000 378.000 378.000
Kundefordringer 136.000 17.000 285.000 238.000 74.000
Andre fordringer 48.000 30.000 167.000 132.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 652.000 422.000 23.000 41.000 55.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 847.000 853.000 789.000 635.000
Sum eiendeler 3.676.000 3.517.000 3.700.000 3.789.000 3.831.000
Sum opptjent egenkapital -672.000 -1.007.000 -1.210.000 -1.276.000 -1.457.000
Sum egenkapital 1.128.000 793.000 590.000 524.000 343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.367.000 2.599.000 2.957.000 3.133.000 3.319.000
Leverandørgjeld 89.000 77.000 150.000 129.000 163.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 45.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 125.000 153.000 133.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 3.676.000 3.517.000 3.700.000 3.790.000 3.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 984.000 722.000 700.000 656.000 467.000
Likviditetsgrad 1 6.4 6.8 5.6 5.9 3.8
Likviditetsgrad 2 4.6 3.8 3.1 3.1 1.6
Soliditet 30.7 22.5 15.9 13.8 9.0
Resultatgrad 58.4 42.4 42.8 7 27.5
Rentedekningsgrad 8 5.2 2.6 3.4 0.8
Gjeldsgrad 2.3 3.4 5.3 6.2 10.2
Total kapitalrentabilitet 13.3 1 6.3 11.2 3.2
Signatur
05.09.2011
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex