Einarsens Sønner AS
Juridisk navn:  Einarsens Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77760420
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 77760502
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms Skjervøy
Org.nr: 947037250
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
67.46%
Resultat  
  
119.58%
Egenkapital  
  
34.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 916.000 547.000 589.000 444.000 559.000
Resultat: 314.000 143.000 299.000 -37.000 108.000
Egenkapital: 793.000 590.000 524.000 343.000 465.000
Regnskap for  Einarsens Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 916.000 547.000 589.000 444.000 559.000
Driftskostnader -528.000 -313.000 -165.000 -322.000 -249.000
Driftsresultat 388.000 234.000 424.000 122.000 310.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -91.000 -125.000 -159.000 -202.000
Finans -74.000 -91.000 -125.000 -159.000 -202.000
Resultat før skatt 314.000 143.000 299.000 -37.000 108.000
Skattekostnad -111.000 -77.000 -118.000 -85.000 8.000
Årsresultat 203.000 66.000 180.000 -122.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.670.000 2.847.000 3.000.000 3.196.000 3.362.000
Sum omløpsmidler 847.000 853.000 789.000 635.000 615.000
Sum eiendeler 3.517.000 3.700.000 3.789.000 3.831.000 3.977.000
Sum opptjent egenkapital -1.007.000 -1.210.000 -1.276.000 -1.457.000 -1.335.000
Sum egenkapital 793.000 590.000 524.000 343.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 2.599.000 2.957.000 3.133.000 3.319.000 3.276.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 153.000 133.000 168.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 3.517.000 3.700.000 3.790.000 3.830.000 3.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 315.000 0 157.000 0 0
Andre inntekter 601.000 547.000 432.000 444.000 559.000
Driftsinntekter 916.000 547.000 589.000 444.000 559.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -77.000 -77.000 -77.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -236.000 -88.000 -245.000 -140.000
Driftskostnader -528.000 -313.000 -165.000 -322.000 -249.000
Driftsresultat 388.000 234.000 424.000 122.000 310.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -91.000 -125.000 -159.000 -202.000
Finans -74.000 -91.000 -125.000 -159.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 66.000 180.000 -122.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 862.000 973.000 1.050.000 1.168.000 1.253.000
Fast eiendom 1.809.000 1.874.000 1.939.000 2.004.000 2.069.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 24.000 36.000
Sum varige driftsmidler 1.809.000 1.874.000 1.951.000 2.027.000 2.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 2.670.000 2.847.000 3.000.000 3.196.000 3.362.000
Varebeholdning 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
Kundefordringer 17.000 285.000 238.000 74.000 63.000
Andre fordringer 30.000 167.000 132.000 128.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 422.000 23.000 41.000 55.000 70.000
Sum omløpsmidler 847.000 853.000 789.000 635.000 615.000
Sum eiendeler 3.517.000 3.700.000 3.789.000 3.831.000 3.977.000
Sum opptjent egenkapital -1.007.000 -1.210.000 -1.276.000 -1.457.000 -1.335.000
Sum egenkapital 793.000 590.000 524.000 343.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.599.000 2.957.000 3.133.000 3.319.000 3.276.000
Leverandørgjeld 77.000 150.000 129.000 163.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 5.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 153.000 133.000 168.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 3.517.000 3.700.000 3.790.000 3.830.000 3.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 722.000 700.000 656.000 467.000 379.000
Likviditetsgrad 1 6.8 5.6 5.9 3.8 2.6
Likviditetsgrad 2 3.8 3.1 3.1 1.6 1.1
Soliditet 22.5 15.9 13.8 9.0 11.7
Resultatgrad 42.4 42.8 7 27.5 55.5
Rentedekningsgrad 5.2 2.6 3.4 0.8 1.5
Gjeldsgrad 3.4 5.3 6.2 10.2 7.6
Total kapitalrentabilitet 1 6.3 11.2 3.2 7.8
Signatur
05.09.2011
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex