Einebuåsen Utbyggingslag AS
Juridisk navn:  Einebuåsen Utbyggingslag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Haldor Ødegård, Ellestadvegen 355 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 990652686
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
57.97%
Resultat  
  
204.03%
Egenkapital  
  
78.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 624.000 395.000 387.000 779.000 537.000
Resultat: 155.000 -149.000 26.000 22.000 11.000
Egenkapital: 346.000 194.000 343.000 324.000 309.000
Regnskap for  Einebuåsen Utbyggingslag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 624.000 395.000 387.000 779.000 537.000
Driftskostnader -471.000 -546.000 -363.000 -765.000 -542.000
Driftsresultat 154.000 -151.000 24.000 13.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 9.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 9.000 17.000
Resultat før skatt 155.000 -149.000 26.000 22.000 11.000
Skattekostnad -3.000 0 -7.000 -7.000 -4.000
Årsresultat 152.000 -149.000 18.000 15.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 26.000 34.000 42.000 50.000
Sum omløpsmidler 3.379.000 4.196.000 4.738.000 3.990.000 4.429.000
Sum eiendeler 3.397.000 4.222.000 4.772.000 4.032.000 4.479.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 94.000 243.000 224.000 209.000
Sum egenkapital 346.000 194.000 343.000 324.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 2.959.000 3.959.000 4.341.000 3.594.000 4.096.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 69.000 88.000 113.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.397.000 4.222.000 4.772.000 4.031.000 4.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 624.000 395.000 387.000 779.000 537.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 624.000 395.000 387.000 779.000 537.000
Varekostnad -133.000 -315.000 -124.000 -495.000 -285.000
Lønninger -48.000 -44.000 -47.000 -62.000 -63.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -179.000 -184.000 -200.000 -186.000
Driftskostnader -471.000 -546.000 -363.000 -765.000 -542.000
Driftsresultat 154.000 -151.000 24.000 13.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 9.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 9.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 -149.000 18.000 15.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.000 26.000 34.000 42.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 26.000 34.000 42.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 26.000 34.000 42.000 50.000
Varebeholdning 3.008.000 2.996.000 3.279.000 3.374.000 3.776.000
Kundefordringer 0 0 1.050.000 0 0
Andre fordringer 25.000 510.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 347.000 690.000 408.000 616.000 652.000
Sum omløpsmidler 3.379.000 4.196.000 4.738.000 3.990.000 4.429.000
Sum eiendeler 3.397.000 4.222.000 4.772.000 4.032.000 4.479.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 94.000 243.000 224.000 209.000
Sum egenkapital 346.000 194.000 343.000 324.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.959.000 3.959.000 4.341.000 3.594.000 4.096.000
Leverandørgjeld 39.000 17.000 30.000 37.000 6.000
Betalbar skatt 3.000 0 7.000 7.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 1.000 2.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 50.000 49.000 67.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 69.000 88.000 113.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.397.000 4.222.000 4.772.000 4.031.000 4.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.287.000 4.127.000 4.650.000 3.877.000 4.355.000
Likviditetsgrad 1 3 60.8 53.8 35.3 59.9
Likviditetsgrad 2 4 17.4 16.6 5.5 8.9
Soliditet 10.2 4.6 7.2 8.0 6.9
Resultatgrad 24.7 -38.2 6.2 1.7 -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.8 20.8 12.9 11.4 13.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 -3.5 0.5 0.5 0.3
Signatur
11.05.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex