Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Einerhaugen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Einerhaugen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55527520
Saksarhaugen 124 Saksarhaugen 124 Fax: 55527521
5253 Sandsli 5253 Sandsli
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 961753759
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 5/7/1991 1
Foretakstype: SA
Revisor: Sissel Husby
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.02%
Resultat  
  
178.61%
Egenkapital  
  
15.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012
Omsetning: 9.002.000 9.000.000
Resultat: 1.003.000 360.000
Egenkapital: 6.502.000 5.642.000
Regnskap for  Einerhaugen Barnehage Sa
Resultat 2013 2012
Driftsinntekter 9.002.000 9.000.000
Driftskostnader -8.065.000 -8.700.000
Driftsresultat 937.000 300.000
Finansinntekter 76.000 72.000
Finanskostnader -10.000 -12.000
Finans 66.000 60.000
Resultat før skatt 1.003.000 360.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.003.000 360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.687.000 3.770.000
Sum omløpsmidler 4.092.000 5.134.000
Sum eiendeler 7.779.000 8.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.304.000 5.447.000
Sum egenkapital 6.502.000 5.642.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.146.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 7.779.000 8.905.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.002.000 9.000.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 9.002.000 9.000.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -6.748.000 -7.417.000
Avskrivning -139.000 -148.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.178.000 -1.135.000
Driftskostnader -8.065.000 -8.700.000
Driftsresultat 937.000 300.000
Finansinntekter 76.000 72.000
Finanskostnader -10.000 -12.000
Finans 66.000 60.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.003.000 360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.384.000 3.470.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 303.000 301.000
Sum varige driftsmidler 3.687.000 3.770.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.687.000 3.770.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 26.000 -24.000
Andre fordringer 79.000 100.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.986.000 5.058.000
Sum omløpsmidler 4.092.000 5.134.000
Sum eiendeler 7.779.000 8.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.304.000 5.447.000
Sum egenkapital 6.502.000 5.642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 213.000
Leverandørgjeld 67.000 49.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 446.000 531.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 632.000 2.470.000
Sum kortsiktig gjeld 1.146.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 7.779.000 8.905.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.946.000 2.084.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.7
Likviditetsgrad 2 3.6 1.7
Soliditet 83.6 63.4
Resultatgrad 10.4 3.3
Rentedekningsgrad 101.3 31.0
Gjeldsgrad 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.0 4.2
Signatur
15.08.2012
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex