Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eirik Løvaas AS
Juridisk navn:  Eirik Løvaas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176071
Bjørgeveien 300 Bjørgeveien 300 Fax: 55176071
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988410993
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.08%
Resultat  
  
25.58%
Egenkapital  
  
12.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.047.000 902.000 837.000 635.000 594.000
Resultat: 702.000 559.000 467.000 222.000 222.000
Egenkapital: 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000 1.914.000
Regnskap for  Eirik Løvaas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.047.000 902.000 837.000 635.000 594.000
Driftskostnader -342.000 -343.000 -368.000 -410.000 -375.000
Driftsresultat 705.000 559.000 469.000 224.000 219.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans -4.000 0 -2.000 -1.000 4.000
Resultat før skatt 702.000 559.000 467.000 222.000 222.000
Skattekostnad -160.000 -133.000 -116.000 -59.000 -60.000
Årsresultat 542.000 426.000 350.000 163.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 1.477.000 1.637.000 1.441.000 736.000 957.000
Sum eiendeler 2.618.000 3.063.000 2.619.000 2.208.000 2.097.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.735.000 2.326.000 1.976.000 1.812.000
Sum egenkapital 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000 1.914.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 36.000 11.000 15.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 1.190.000 181.000 116.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 3.063.000 2.620.000 2.209.000 2.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 44.000
Andre inntekter 1.047.000 902.000 837.000 635.000 550.000
Driftsinntekter 1.047.000 902.000 837.000 635.000 594.000
Varekostnad 0 0 0 -16.000 -13.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -285.000 -266.000 -294.000 -368.000 -285.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -77.000 -74.000 -26.000 -77.000
Driftskostnader -342.000 -343.000 -368.000 -410.000 -375.000
Driftsresultat 705.000 559.000 469.000 224.000 219.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans -4.000 0 -2.000 -1.000 4.000
Konsernbidrag -308.000 -1.017.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Årsresultat 542.000 426.000 350.000 163.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 993.000 1.241.000 947.000 1.183.000 779.000
Driftsløsøre 148.000 185.000 231.000 289.000 361.000
Sum varige driftsmidler 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000 1.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000 1.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 218.000 0 174.000 56.000 76.000
Andre fordringer 1.227.000 1.149.000 26.000 23.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 488.000 1.241.000 657.000 686.000
Sum omløpsmidler 1.477.000 1.637.000 1.441.000 736.000 957.000
Sum eiendeler 2.618.000 3.063.000 2.619.000 2.208.000 2.097.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.735.000 2.326.000 1.976.000 1.812.000
Sum egenkapital 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000 1.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 36.000 11.000 15.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 36.000 11.000 15.000 19.000
Leverandørgjeld 0 26.000 6.000 24.000 0
Betalbar skatt 73.000 0 119.000 63.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 39.000 34.000 30.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 400.000 1.125.000 21.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 516.000 1.190.000 181.000 116.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 3.063.000 2.620.000 2.209.000 2.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 961.000 447.000 1.260.000 620.000 792.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.4 8 6.3 5.8
Likviditetsgrad 2 2.9 1.4 8 6.4 5.9
Soliditet 79.1 6 92.7 94.1 91.2
Resultatgrad 67.3 6 5 35.3 36.9
Rentedekningsgrad 176.3 279.5 156.3 112.5 112.5
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.9 18.3 17.9 10.2 10.7
Signatur
06.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex