Eirik Løvaas AS
Juridisk navn:  Eirik Løvaas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176071
Bjørgeveien 300 Bjørgeveien 300 Fax: 55176071
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988410993
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.53%
Resultat  
  
1.14%
Egenkapital  
  
17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.063.000 1.047.000 902.000 837.000 635.000
Resultat: 710.000 702.000 559.000 467.000 222.000
Egenkapital: 2.432.000 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000
Regnskap for  Eirik Løvaas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.063.000 1.047.000 902.000 837.000 635.000
Driftskostnader -331.000 -342.000 -343.000 -368.000 -410.000
Driftsresultat 731.000 705.000 559.000 469.000 224.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -4.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -21.000 -4.000 0 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 710.000 702.000 559.000 467.000 222.000
Skattekostnad -156.000 -160.000 -133.000 -116.000 -59.000
Årsresultat 554.000 542.000 426.000 350.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.213.000 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000
Sum omløpsmidler 1.288.000 1.477.000 1.637.000 1.441.000 736.000
Sum eiendeler 4.501.000 2.618.000 3.063.000 2.619.000 2.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 1.969.000 1.735.000 2.326.000 1.976.000
Sum egenkapital 2.432.000 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000
Sum langsiktig gjeld 1.678.000 31.000 36.000 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 516.000 1.190.000 181.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 4.502.000 2.618.000 3.063.000 2.620.000 2.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.063.000 1.047.000 902.000 837.000 635.000
Driftsinntekter 1.063.000 1.047.000 902.000 837.000 635.000
Varekostnad 0 0 0 0 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -228.000 -285.000 -266.000 -294.000 -368.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -57.000 -77.000 -74.000 -26.000
Driftskostnader -331.000 -342.000 -343.000 -368.000 -410.000
Driftsresultat 731.000 705.000 559.000 469.000 224.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -4.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -21.000 -4.000 0 -2.000 -1.000
Konsernbidrag -193.000 -308.000 -1.017.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 542.000 426.000 350.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.094.000 993.000 1.241.000 947.000 1.183.000
Driftsløsøre 118.000 148.000 185.000 231.000 289.000
Sum varige driftsmidler 3.213.000 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.213.000 1.141.000 1.426.000 1.178.000 1.472.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 218.000 0 174.000 56.000
Andre fordringer 259.000 1.227.000 1.149.000 26.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.030.000 32.000 488.000 1.241.000 657.000
Sum omløpsmidler 1.288.000 1.477.000 1.637.000 1.441.000 736.000
Sum eiendeler 4.501.000 2.618.000 3.063.000 2.619.000 2.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 1.969.000 1.735.000 2.326.000 1.976.000
Sum egenkapital 2.432.000 2.071.000 1.837.000 2.428.000 2.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 31.000 36.000 11.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 195.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.678.000 31.000 36.000 11.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 26.000 6.000 24.000
Betalbar skatt 157.000 73.000 0 119.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 44.000 39.000 34.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 400.000 1.125.000 21.000 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000 516.000 1.190.000 181.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 4.502.000 2.618.000 3.063.000 2.620.000 2.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 896.000 961.000 447.000 1.260.000 620.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.9 1.4 8 6.3
Likviditetsgrad 2 3.3 2.9 1.4 8 6.4
Soliditet 5 79.1 6 92.7 94.1
Resultatgrad 68.8 67.3 6 5 35.3
Rentedekningsgrad 33.2 176.3 279.5 156.3 112.5
Gjeldsgrad 0.9 0.3 0.7 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.3 26.9 18.3 17.9 10.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex