Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ejaz Ahmed
Juridisk navn:  Ejaz Ahmed
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22326192
Jerikoveien 93A Jerikoveien 93A Fax:
1052 Oslo 1052 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983029574
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/6/2001 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Compte As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.41%
Resultat  
  
-8.64%
Egenkapital  
  
68.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 11.441.000 10.362.000 9.790.000
Resultat: 1.892.000 2.071.000 1.767.000
Egenkapital: 1.903.000 1.131.000 879.000
Regnskap for  Ejaz Ahmed
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.441.000 10.362.000 9.790.000
Driftskostnader -9.478.000 -8.237.000 -8.022.000
Driftsresultat 1.963.000 2.125.000 1.767.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -54.000 0
Finans -71.000 -54.000 0
Resultat før skatt 1.892.000 2.071.000 1.767.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.892.000 2.071.000 1.767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.585.000 1.504.000 1.753.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 2.154.000 1.863.000
Sum eiendeler 4.906.000 3.658.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.903.000 1.131.000 879.000
Sum egenkapital 1.903.000 1.131.000 879.000
Sum langsiktig gjeld 1.462.000 1.018.000 1.310.000
Sum kortsiktig gjeld 1.542.000 1.508.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 4.907.000 3.657.000 3.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.927.000 10.025.000 9.790.000
Andre inntekter 514.000 337.000 0
Driftsinntekter 11.441.000 10.362.000 9.790.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.152.000 -5.605.000 -5.339.000
Avskrivning -816.000 -475.000 -438.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.510.000 -2.157.000 -2.245.000
Driftskostnader -9.478.000 -8.237.000 -8.022.000
Driftsresultat 1.963.000 2.125.000 1.767.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -54.000 0
Finans -71.000 -54.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.892.000 2.071.000 1.767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 2.585.000 1.504.000 1.753.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.585.000 1.504.000 1.753.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.585.000 1.504.000 1.753.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 522.000 477.000 358.000
Andre fordringer 91.000 82.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.708.000 1.595.000 1.430.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 2.154.000 1.863.000
Sum eiendeler 4.906.000 3.658.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.903.000 1.131.000 879.000
Sum egenkapital 1.903.000 1.131.000 879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.462.000 1.018.000 1.310.000
Leverandørgjeld 88.000 47.000 125.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 604.000 668.000 638.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 850.000 793.000 665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.542.000 1.508.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 4.907.000 3.657.000 3.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 779.000 646.000 435.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3
Soliditet 38.8 30.9 24.3
Resultatgrad 17.2 20.5 1
Rentedekningsgrad 27.6 39.4
Gjeldsgrad 1.6 2.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 4 58.1 48.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex