Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eka Profilering AS
Juridisk navn:  Eka Profilering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62522882
Midtvangvegen 5 Midtvangvegen 5 Fax: 62521076
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 916128215
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/5/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.77%
Resultat  
  
-76.99%
Egenkapital  
  
1.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.638.000 8.324.000 8.718.000 8.436.000 6.487.000
Resultat: 26.000 113.000 276.000 238.000 -102.000
Egenkapital: 978.000 962.000 880.000 670.000 492.000
Regnskap for  Eka Profilering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.638.000 8.324.000 8.718.000 8.436.000 6.487.000
Driftskostnader -8.613.000 -8.205.000 -8.431.000 -8.181.000 -6.563.000
Driftsresultat 24.000 120.000 288.000 255.000 -76.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -12.000 -17.000 -26.000
Finans 2.000 -7.000 -12.000 -17.000 -26.000
Resultat før skatt 26.000 113.000 276.000 238.000 -102.000
Skattekostnad -10.000 -31.000 -66.000 -59.000 28.000
Årsresultat 16.000 82.000 210.000 178.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 85.000 124.000 228.000 340.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.277.000 2.641.000 2.169.000 2.298.000
Sum eiendeler 2.268.000 2.362.000 2.765.000 2.397.000 2.638.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 862.000 780.000 570.000 392.000
Sum egenkapital 978.000 962.000 880.000 670.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 89.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.400.000 1.885.000 1.639.000 1.857.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.000 2.362.000 2.765.000 2.398.000 2.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.638.000 8.324.000 8.712.000 8.436.000 6.487.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 8.638.000 8.324.000 8.718.000 8.436.000 6.487.000
Varekostnad -2.822.000 -2.928.000 -3.363.000 -3.073.000 -2.225.000
Lønninger -4.318.000 -3.988.000 -3.847.000 -3.751.000 -3.093.000
Avskrivning -40.000 -39.000 -105.000 -147.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.433.000 -1.250.000 -1.116.000 -1.210.000 -1.102.000
Driftskostnader -8.613.000 -8.205.000 -8.431.000 -8.181.000 -6.563.000
Driftsresultat 24.000 120.000 288.000 255.000 -76.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -12.000 -17.000 -26.000
Finans 2.000 -7.000 -12.000 -17.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 82.000 210.000 178.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 85.000 76.000 103.000 129.000 156.000
Maskiner anlegg 0 9.000 21.000 77.000 132.000
Driftsløsøre 17.000 0 0 22.000 52.000
Sum varige driftsmidler 102.000 85.000 124.000 228.000 340.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 102.000 85.000 124.000 228.000 340.000
Varebeholdning 678.000 713.000 674.000 670.000 613.000
Kundefordringer 837.000 934.000 1.534.000 1.243.000 1.547.000
Andre fordringer 221.000 149.000 10.000 18.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 430.000 481.000 423.000 238.000 113.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.277.000 2.641.000 2.169.000 2.298.000
Sum eiendeler 2.268.000 2.362.000 2.765.000 2.397.000 2.638.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 862.000 780.000 570.000 392.000
Sum egenkapital 978.000 962.000 880.000 670.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 75.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 89.000 289.000
Leverandørgjeld 260.000 408.000 554.000 485.000 883.000
Betalbar skatt 10.000 31.000 75.000 56.000 0
Skyldig offentlige avgifter 572.000 519.000 589.000 670.000 469.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 443.000 667.000 353.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.400.000 1.885.000 1.639.000 1.857.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.000 2.362.000 2.765.000 2.398.000 2.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 875.000 877.000 756.000 530.000 441.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 0.9 1.0
Soliditet 43.1 40.7 31.8 27.9 18.7
Resultatgrad 0.3 1.4 3.3 3 -1.2
Rentedekningsgrad 1 2 1 -2.9
Gjeldsgrad 1.3 1.5 2.1 2.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 5.1 10.4 10.6 -2.9
Signatur
06.10.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex