Ekeberg Invest AS
Juridisk navn:  Ekeberg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23240480
c/o Ole E. Sørdahl Postboks 184 Bloksbergstien 19 Fax:
1378 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 883636422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Egenkapital: -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Regnskap for  Ekeberg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -93.000 0 0 0
Finans 93.000 -93.000 0 0 0
Resultat før skatt 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -13.432.000 -13.525.000 -13.432.000 -23.432.000 -23.432.000
Sum egenkapital -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 13.425.000 13.332.000 23.332.000 23.332.000
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -93.000 0 0 0
Finans 93.000 -93.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -93.000 0 0 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -13.432.000 -13.525.000 -13.432.000 -23.432.000 -23.432.000
Sum egenkapital -13.332.000 -13.425.000 -13.332.000 -23.332.000 -23.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 13.425.000 13.332.000 23.332.000 23.332.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.481.000 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -1.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 9
Signatur
09.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex