Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ekeberg Marine As
Juridisk navn:  Ekeberg Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64940100
Postboks 294 Skogstien 7 Fax:
1541 Vestby 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 999221955
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/31/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gyda Bedriftsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.08%
Resultat  
  
2.78%
Egenkapital  
  
36.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.912.000 2.622.000 1.344.000 1.116.000 1.163.000
Resultat: 148.000 144.000 -227.000 207.000 -72.000
Egenkapital: 421.000 308.000 201.000 376.000 228.000
Regnskap for  Ekeberg Marine As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.912.000 2.622.000 1.344.000 1.116.000 1.163.000
Driftskostnader -1.754.000 -2.478.000 -1.572.000 -909.000 -1.234.000
Driftsresultat 157.000 144.000 -227.000 207.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 0
Finans -9.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 148.000 144.000 -227.000 207.000 -72.000
Skattekostnad -35.000 -37.000 52.000 -59.000 19.000
Årsresultat 113.000 107.000 -174.000 148.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 56.000 94.000 41.000 121.000
Sum omløpsmidler 494.000 576.000 358.000 535.000 209.000
Sum eiendeler 515.000 632.000 452.000 576.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -192.000 -299.000 -124.000 -272.000
Sum egenkapital 421.000 308.000 201.000 376.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 325.000 251.000 201.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 633.000 452.000 577.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.911.000 2.543.000 1.344.000 1.116.000 1.174.000
Andre inntekter 1.000 79.000 0 0 -11.000
Driftsinntekter 1.912.000 2.622.000 1.344.000 1.116.000 1.163.000
Varekostnad -962.000 -850.000 -155.000 -5.000 -85.000
Lønninger -346.000 -650.000 -632.000 -234.000 -779.000
Avskrivning 0 0 0 -20.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -978.000 -785.000 -650.000 -318.000
Driftskostnader -1.754.000 -2.478.000 -1.572.000 -909.000 -1.234.000
Driftsresultat 157.000 144.000 -227.000 207.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 0
Finans -9.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 107.000 -174.000 148.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 56.000 94.000 41.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 56.000 94.000 41.000 121.000
Varebeholdning 150.000 140.000 0 0 0
Kundefordringer 197.000 315.000 61.000 345.000 116.000
Andre fordringer 48.000 19.000 24.000 6.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 102.000 273.000 184.000 83.000
Sum omløpsmidler 494.000 576.000 358.000 535.000 209.000
Sum eiendeler 515.000 632.000 452.000 576.000 330.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -192.000 -299.000 -124.000 -272.000
Sum egenkapital 421.000 308.000 201.000 376.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 146.000 92.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 126.000 78.000 154.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 53.000 80.000 32.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 325.000 251.000 201.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 633.000 452.000 577.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 399.000 251.000 107.000 334.000 107.000
Likviditetsgrad 1 5.2 1.8 1.4 2.7 2.0
Likviditetsgrad 2 3.6 1.3 1.4 2.7 2.1
Soliditet 81.6 48.7 44.5 65.2 69.1
Resultatgrad 8.2 5.5 -16.9 18.5 -6.1
Rentedekningsgrad 17.4
Gjeldsgrad 0.2 1.1 1.2 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 30.4 22.7 -50.2 35.9 -21.5
Signatur
26.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex