Ekornåsen Holding As
Juridisk navn:  Ekornåsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ekornåsen 7 Ekornåsen 7 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911712601
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-173.55%
Egenkapital  
  
-72.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 805.000 0 0 0
Resultat: -89.000 121.000 0 0 0
Egenkapital: 34.000 123.000 32.000 33.000 33.000
Regnskap for  Ekornåsen Holding As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 805.000 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -637.000 0 0 0
Driftsresultat -10.000 168.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -47.000 0 0 0
Finans -79.000 -47.000 0 0 0
Resultat før skatt -89.000 121.000 0 0 0
Skattekostnad 0 -30.000 0 0 0
Årsresultat -89.000 91.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 173.000 14.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 91.000 19.000 19.000 33.000
Sum eiendeler 208.000 264.000 33.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 90.000 0 0 0
Sum egenkapital 34.000 123.000 32.000 33.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 118.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 140.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 208.000 263.000 33.000 33.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 805.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 805.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -511.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -126.000 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -637.000 0 0 0
Driftsresultat -10.000 168.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -47.000 0 0 0
Finans -79.000 -47.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -89.000 91.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 173.000 14.000 14.000 0
Sum anleggsmidler 204.000 173.000 14.000 14.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 91.000 19.000 19.000 33.000
Sum omløpsmidler 4.000 91.000 19.000 19.000 33.000
Sum eiendeler 208.000 264.000 33.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 90.000 0 0 0
Sum egenkapital 34.000 123.000 32.000 33.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 30.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 62.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 48.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 140.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 208.000 263.000 33.000 33.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -49.000 19.000 19.000 33.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0
Soliditet 16.4 46.8 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 20.9
Rentedekningsgrad -0.1 3.6
Gjeldsgrad 5.1 1.1 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.8 63.9 0.0 0.0 0.0
Signatur
21.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex