Ekren Car Consulting Limited
Juridisk navn:  Ekren Car Consulting Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 82 Olsvikmarken 82 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992363169
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/3/2008 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
7.73%
Resultat  
  
-159.09%
Egenkapital  
  
-62.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 209.000 194.000 78.000 153.000
Resultat: -26.000 44.000 -9.000 99.000
Egenkapital: 18.000 48.000 19.000 21.000
Regnskap for  Ekren Car Consulting Limited
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 209.000 194.000 78.000 153.000
Driftskostnader -235.000 -189.000 -86.000 -55.000
Driftsresultat -26.000 6.000 -8.000 98.000
Finansinntekter 0 38.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 38.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt -26.000 44.000 -9.000 99.000
Skattekostnad -3.000 -15.000 8.000 -28.000
Årsresultat -29.000 28.000 -2.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 98.000 22.000 0
Sum omløpsmidler 26.000 11.000 4.000 82.000
Sum eiendeler 113.000 109.000 26.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 48.000 19.000 21.000
Sum egenkapital 18.000 48.000 19.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 62.000 6.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 110.000 25.000 81.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 209.000 194.000 78.000 153.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 209.000 194.000 78.000 153.000
Varekostnad 0 -3.000 -35.000 0
Lønninger -169.000 -158.000 0 -13.000
Avskrivning -9.000 -5.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -23.000 -47.000 -42.000
Driftskostnader -235.000 -189.000 -86.000 -55.000
Driftsresultat -26.000 6.000 -8.000 98.000
Finansinntekter 0 38.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 38.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 -50.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 28.000 -2.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 4.000 0
Fast eiendom 78.000 82.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 87.000 95.000 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 98.000 22.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0 0
Andre fordringer 9.000 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 11.000 1.000 82.000
Sum omløpsmidler 26.000 11.000 4.000 82.000
Sum eiendeler 113.000 109.000 26.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 48.000 19.000 21.000
Sum egenkapital 18.000 48.000 19.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 2.000 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 11.000 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 31.000 0 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 18.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 62.000 6.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 110.000 25.000 81.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -51.000 -2.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.7 1.4
Soliditet 15.9 43.6 76.0 25.9
Resultatgrad -12.4 3.1 -10.3 64.1
Rentedekningsgrad -8.0
Gjeldsgrad 5.3 1.3 0.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -23.0 40.0 -32.0 122.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex