Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ekren Investment Limited
Juridisk navn:  Ekren Investment Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 82 Olsvikmarken 82 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992361433
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2008 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 0 0 0 9.000
Resultat: -4.000 -6.000 -7.000 2.000
Egenkapital: 2.000 4.000 46.000 52.000
Regnskap for  Ekren Investment Limited
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 0 0 0 9.000
Driftskostnader -4.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -4.000 -6.000 -7.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -6.000 -7.000 2.000
Skattekostnad 2.000 1.000 2.000 -1.000
Årsresultat -2.000 -5.000 -5.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 3.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 44.000 49.000
Sum eiendeler 5.000 8.000 46.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 4.000 46.000 52.000
Sum egenkapital 2.000 4.000 46.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 4.000 0 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 8.000 46.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 9.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 9.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -4.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -4.000 -6.000 -7.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 -38.000 0 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -5.000 -5.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 3.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.000 3.000 2.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 1.000 0 0
Kasse, bank 0 4.000 43.000 49.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 44.000 49.000
Sum eiendeler 5.000 8.000 46.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 4.000 46.000 52.000
Sum egenkapital 2.000 4.000 46.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 4.000 0 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 8.000 46.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 1.000 44.000 51.000
Likviditetsgrad 1 0.0 1.3 -24.5
Likviditetsgrad 2 0.1 1.3 0.0 -24.4
Soliditet 40.0 50.0 100.0 104.0
Resultatgrad 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -80.0 -75.0 -15.2 4.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex