Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eksportvegen AS
Juridisk navn:  Eksportvegen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95184674
Postboks 122 Stadionvegen 2 Fax:
6399 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 950432756
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/21/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.25%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000 0
Resultat: 0 0 0 0 3.076.000
Egenkapital: 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Regnskap for  Eksportvegen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000 0
Driftskostnader -58.838.000 -58.084.000 -57.795.000 -9.407.000 -662.000
Driftsresultat 22.834.000 23.386.000 23.066.000 3.594.000 -662.000
Finansinntekter 157.000 233.000 689.000 357.000 3.738.000
Finanskostnader -22.991.000 -23.619.000 -23.756.000 -3.951.000 0
Finans -22.834.000 -23.386.000 -23.067.000 -3.594.000 3.738.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 3.076.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 3.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000 650.659.000
Sum omløpsmidler 29.638.000 29.687.000 46.729.000 26.914.000 40.968.000
Sum eiendeler 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000 691.627.000
Sum opptjent egenkapital 1.823.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000
Sum egenkapital 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Sum langsiktig gjeld 586.508.000 642.508.000 714.508.000 726.008.000 684.508.000
Sum kortsiktig gjeld 22.121.000 22.033.000 21.305.000 18.941.000 3.596.000
Sum gjeld og egenkapital 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000 691.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -438.000 -470.000 -415.000 -471.000 -380.000
Avskrivning 0 0 -54.751.000 -8.063.000 0
Nedskrivning -55.792.000 -54.830.000 0 -316.000 0
Andre driftskostnader -2.608.000 -2.784.000 -2.629.000 -557.000 -282.000
Driftskostnader -58.838.000 -58.084.000 -57.795.000 -9.407.000 -662.000
Driftsresultat 22.834.000 23.386.000 23.066.000 3.594.000 -662.000
Finansinntekter 157.000 233.000 689.000 357.000 3.738.000
Finanskostnader -22.991.000 -23.619.000 -23.756.000 -3.951.000 0
Finans -22.834.000 -23.386.000 -23.067.000 -3.594.000 3.738.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 3.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000 650.659.000
Sum anleggsmidler 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000 650.659.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.102.000 3.364.000 4.046.000 4.431.000 0
Andre fordringer 4.067.000 3.045.000 3.078.000 1.397.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.469.000 23.278.000 39.605.000 21.086.000 40.968.000
Sum omløpsmidler 29.638.000 29.687.000 46.729.000 26.914.000 40.968.000
Sum eiendeler 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000 691.627.000
Sum opptjent egenkapital 1.823.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000
Sum egenkapital 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 586.508.000 642.508.000 714.508.000 726.008.000 684.508.000
Leverandørgjeld 186.000 352.000 428.000 71.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 31.000 34.000 77.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.891.000 21.650.000 20.843.000 18.792.000 3.558.000
Sum kortsiktig gjeld 22.121.000 22.033.000 21.305.000 18.941.000 3.596.000
Sum gjeld og egenkapital 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000 691.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.517.000 7.654.000 25.424.000 7.973.000 37.372.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2.2 1.4 11.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 2.2 1.5 11.4
Soliditet 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Resultatgrad 2 28.7 28.5 27.6
Rentedekningsgrad 1 1 1 1.0
Gjeldsgrad 169.4 188.6 208.9 211.5 195.3
Total kapitalrentabilitet 3.8 3.5 3.2 0.5 0.4
Signatur
07.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex