Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ekt Rideskole Og Husdyrpark AS
Juridisk navn:  Ekt Rideskole Og Husdyrpark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22199786
Postboks 12 Bekkelagshøgda Ekebergveien 99 Fax: 22682113
1109 Oslo 1181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987022140
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 6/25/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.26%
Resultat  
  
54.41%
Egenkapital  
  
-3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.568.000 10.334.000 11.046.000 9.950.000 10.952.000
Resultat: -31.000 -68.000 -25.000 9.000 914.000
Egenkapital: 1.003.000 1.034.000 1.102.000 1.127.000 546.000
Regnskap for  Ekt Rideskole Og Husdyrpark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.568.000 10.334.000 11.046.000 9.950.000 10.952.000
Driftskostnader -10.598.000 -10.398.000 -11.071.000 -9.879.000 -9.825.000
Driftsresultat -31.000 -64.000 -25.000 72.000 1.127.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 0 -63.000 -214.000
Finans -1.000 -4.000 0 -62.000 -213.000
Resultat før skatt -31.000 -68.000 -25.000 9.000 914.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -288.000
Årsresultat -31.000 -68.000 -25.000 9.000 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.043.000 21.676.000 22.339.000 23.096.000 23.297.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 817.000 785.000 888.000 789.000
Sum eiendeler 22.054.000 22.493.000 23.124.000 23.984.000 24.086.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 934.000 1.002.000 1.027.000 446.000
Sum egenkapital 1.003.000 1.034.000 1.102.000 1.127.000 546.000
Sum langsiktig gjeld 19.223.000 19.828.000 20.433.000 21.038.000 21.693.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.631.000 1.589.000 1.819.000 1.847.000
Sum gjeld og egenkapital 22.054.000 22.493.000 23.124.000 23.984.000 24.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.757.000 9.304.000 10.076.000 8.845.000 9.532.000
Andre inntekter 811.000 1.031.000 970.000 1.106.000 1.420.000
Driftsinntekter 10.568.000 10.334.000 11.046.000 9.950.000 10.952.000
Varekostnad -7.000 -34.000 -4.000 -37.000 -173.000
Lønninger -7.123.000 -6.256.000 -6.384.000 -5.672.000 -5.845.000
Avskrivning -124.000 -732.000 -751.000 -748.000 -722.000
Nedskrivning -65.000 174.000 -230.000 101.000 50.000
Andre driftskostnader -3.279.000 -3.550.000 -3.702.000 -3.523.000 -3.135.000
Driftskostnader -10.598.000 -10.398.000 -11.071.000 -9.879.000 -9.825.000
Driftsresultat -31.000 -64.000 -25.000 72.000 1.127.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 0 -63.000 -214.000
Finans -1.000 -4.000 0 -62.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -68.000 -25.000 9.000 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.064.000 20.749.000 21.433.000 22.009.000 22.475.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 944.000 927.000 905.000 1.087.000 822.000
Sum varige driftsmidler 21.008.000 21.676.000 22.339.000 23.096.000 23.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.043.000 21.676.000 22.339.000 23.096.000 23.297.000
Varebeholdning 42.000 91.000 18.000 14.000 32.000
Kundefordringer 114.000 61.000 126.000 166.000 142.000
Andre fordringer 160.000 55.000 112.000 45.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 695.000 609.000 530.000 662.000 433.000
Sum omløpsmidler 1.011.000 817.000 785.000 888.000 789.000
Sum eiendeler 22.054.000 22.493.000 23.124.000 23.984.000 24.086.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 934.000 1.002.000 1.027.000 446.000
Sum egenkapital 1.003.000 1.034.000 1.102.000 1.127.000 546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.223.000 19.828.000 20.433.000 21.038.000 17.215.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.223.000 19.828.000 20.433.000 21.038.000 21.693.000
Leverandørgjeld 472.000 476.000 317.000 323.000 418.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 416.000 417.000 436.000 385.000 361.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 939.000 738.000 836.000 1.111.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 1.631.000 1.589.000 1.819.000 1.847.000
Sum gjeld og egenkapital 22.054.000 22.493.000 23.124.000 23.984.000 24.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -817.000 -814.000 -804.000 -931.000 -1.058.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 4.5 4.6 4.8 4.7 2.3
Resultatgrad -0.3 -0.6 -0.2 0.7 10.3
Rentedekningsgrad -15.5 -12.8 1.1 5.3
Gjeldsgrad 2 20.8 2 20.3 43.1
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.3 -0.1 0.3 4.7
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
FALCH MICHAEL THOMAS
SIGNATUR I FELLESSKAP
FALCH THORSON SISSEL
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex