El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Juridisk navn:  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825010
Øyanveien 4 Øyanveien 4 Fax: 74828650
7514 Stjørdal 7514 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 935843553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 01.09.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stjørdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,48%
Resultat  
  
18,78%
Egenkapital  
  
31,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 54.111.000 51.302.000 47.535.000 46.987.000 40.722.000
Resultat: 2.201.000 1.853.000 1.075.000 1.657.000 1.161.000
Egenkapital: 6.937.000 5.294.000 3.921.000 3.161.000 1.925.000
Regnskap for  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 54.111.000 51.302.000 47.535.000 46.987.000 40.722.000
Driftskostnader -51.737.000 -49.260.000 -46.282.000 -45.163.000 -39.489.000
Driftsresultat 2.375.000 2.042.000 1.254.000 1.823.000 1.232.000
Finansinntekter 48.000 38.000 45.000 51.000 89.000
Finanskostnader -221.000 -227.000 -223.000 -217.000 -161.000
Finans -173.000 -189.000 -178.000 -166.000 -72.000
Resultat før skatt 2.201.000 1.853.000 1.075.000 1.657.000 1.161.000
Skattekostnad -559.000 -480.000 -314.000 -421.000 -318.000
Årsresultat 1.643.000 1.373.000 761.000 1.236.000 843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.471.000 1.780.000 2.099.000 2.367.000
Sum omløpsmidler 20.376.000 18.109.000 17.200.000 13.781.000 13.528.000
Sum eiendeler 21.562.000 19.580.000 18.980.000 15.880.000 15.895.000
Sum opptjent egenkapital 6.837.000 5.194.000 3.821.000 3.061.000 1.825.000
Sum egenkapital 6.937.000 5.294.000 3.921.000 3.161.000 1.925.000
Sum langsiktig gjeld 9.984.000 9.838.000 9.656.000 6.617.000 8.904.000
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 4.448.000 5.402.000 6.103.000 5.066.000
Sum gjeld og egenkapital 21.562.000 19.580.000 18.979.000 15.881.000 15.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.759.000 49.656.000 45.945.000 45.135.000 39.335.000
Andre inntekter 1.352.000 1.646.000 1.591.000 1.852.000 1.387.000
Driftsinntekter 54.111.000 51.302.000 47.535.000 46.987.000 40.722.000
Varekostnad -42.640.000 -40.396.000 -36.915.000 -36.731.000 -33.105.000
Lønninger -5.037.000 -4.657.000 -4.898.000 -4.280.000 -3.689.000
Avskrivning -285.000 -309.000 -319.000 -314.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.775.000 -3.898.000 -4.150.000 -3.838.000 -2.455.000
Driftskostnader -51.737.000 -49.260.000 -46.282.000 -45.163.000 -39.489.000
Driftsresultat 2.375.000 2.042.000 1.254.000 1.823.000 1.232.000
Finansinntekter 48.000 38.000 45.000 51.000 89.000
Finanskostnader -221.000 -227.000 -223.000 -217.000 -161.000
Finans -173.000 -189.000 -178.000 -166.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.643.000 1.373.000 761.000 1.236.000 843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.186.000 1.471.000 1.780.000 2.099.000 2.367.000
Sum varige driftsmidler 1.186.000 1.471.000 1.780.000 2.099.000 2.367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.471.000 1.780.000 2.099.000 2.367.000
Varebeholdning 9.437.000 9.149.000 9.033.000 7.413.000 6.943.000
Kundefordringer 1.757.000 1.510.000 1.547.000 1.323.000 1.254.000
Andre fordringer 506.000 516.000 762.000 698.000 692.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.676.000 6.935.000 5.859.000 4.348.000 4.639.000
Sum omløpsmidler 20.376.000 18.109.000 17.200.000 13.781.000 13.528.000
Sum eiendeler 21.562.000 19.580.000 18.980.000 15.880.000 15.895.000
Sum opptjent egenkapital 6.837.000 5.194.000 3.821.000 3.061.000 1.825.000
Sum egenkapital 6.937.000 5.294.000 3.921.000 3.161.000 1.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.984.000 9.838.000 9.656.000 6.617.000 8.904.000
Leverandørgjeld 2.355.000 2.882.000 4.004.000 3.413.000 3.018.000
Betalbar skatt 716.000 637.000 480.000 565.000 826.000
Skyldig offentlige avgifter 814.000 259.000 176.000 290.000 262.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 756.000 671.000 743.000 1.835.000 959.000
Sum kortsiktig gjeld 4.641.000 4.448.000 5.402.000 6.103.000 5.066.000
Sum gjeld og egenkapital 21.562.000 19.580.000 18.979.000 15.881.000 15.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.735.000 13.661.000 11.798.000 7.678.000 8.462.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4 3.2 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.6 1.1 1.3
Soliditet 32.2 2 20.7 19.9 12.1
Resultatgrad 4.4 4 2.6 3.9 3.0
Rentedekningsgrad 10.7 9 5.8 8.6 8.2
Gjeldsgrad 2.1 2.7 3.8 4.0 7.3
Total kapitalrentabilitet 11.2 10.6 6.8 11.8 8.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex