El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Juridisk navn:  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825010
Øyanveien 4 Øyanveien 4 Fax:
7514 Stjørdal 7514 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 935843553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stjørdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.01%
Resultat  
  
-14.82%
Egenkapital  
  
77.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 40.722.000 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000
Resultat: 1.161.000 1.363.000 345.000 579.000 558.000
Egenkapital: 1.925.000 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000
Regnskap for  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 40.722.000 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000
Driftskostnader -39.489.000 -20.963.000 -18.889.000 -18.807.000 -19.837.000
Driftsresultat 1.232.000 1.411.000 437.000 685.000 754.000
Finansinntekter 89.000 87.000 92.000 92.000 114.000
Finanskostnader -161.000 -135.000 -184.000 -199.000 -311.000
Finans -72.000 -48.000 -92.000 -107.000 -197.000
Resultat før skatt 1.161.000 1.363.000 345.000 579.000 558.000
Skattekostnad -318.000 -383.000 -55.000 -140.000 -182.000
Årsresultat 843.000 980.000 290.000 439.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.367.000 160.000 173.000 541.000 449.000
Sum omløpsmidler 13.528.000 10.656.000 10.223.000 11.021.000 11.661.000
Sum eiendeler 15.895.000 10.816.000 10.396.000 11.562.000 12.110.000
Sum opptjent egenkapital 1.825.000 982.000 2.143.000 1.853.000 1.414.000
Sum egenkapital 1.925.000 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000
Sum langsiktig gjeld 8.904.000 4.689.000 5.942.000 7.413.000 8.685.000
Sum kortsiktig gjeld 5.066.000 5.044.000 2.212.000 2.197.000 1.911.000
Sum gjeld og egenkapital 15.895.000 10.815.000 10.397.000 11.563.000 12.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.335.000 21.872.000 18.722.000 18.597.000 19.430.000
Andre inntekter 1.387.000 503.000 604.000 895.000 1.161.000
Driftsinntekter 40.722.000 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000
Varekostnad -33.105.000 -17.195.000 -15.557.000 -15.437.000 -16.746.000
Lønninger -3.689.000 -2.677.000 -2.060.000 -2.019.000 -1.989.000
Avskrivning -240.000 -29.000 -29.000 -7.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.455.000 -1.062.000 -1.243.000 -1.344.000 -1.067.000
Driftskostnader -39.489.000 -20.963.000 -18.889.000 -18.807.000 -19.837.000
Driftsresultat 1.232.000 1.411.000 437.000 685.000 754.000
Finansinntekter 89.000 87.000 92.000 92.000 114.000
Finanskostnader -161.000 -135.000 -184.000 -199.000 -311.000
Finans -72.000 -48.000 -92.000 -107.000 -197.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -216.000
Utbytte 0 -2.141.000 0 0 0
Årsresultat 843.000 980.000 290.000 439.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.367.000 22.000 51.000 80.000 2.000
Sum varige driftsmidler 2.367.000 22.000 51.000 80.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 138.000 122.000 461.000 447.000
Sum anleggsmidler 2.367.000 160.000 173.000 541.000 449.000
Varebeholdning 6.943.000 4.966.000 5.720.000 6.911.000 6.770.000
Kundefordringer 1.254.000 787.000 803.000 602.000 958.000
Andre fordringer 692.000 349.000 697.000 374.000 390.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.639.000 4.554.000 3.004.000 3.135.000 3.542.000
Sum omløpsmidler 13.528.000 10.656.000 10.223.000 11.021.000 11.661.000
Sum eiendeler 15.895.000 10.816.000 10.396.000 11.562.000 12.110.000
Sum opptjent egenkapital 1.825.000 982.000 2.143.000 1.853.000 1.414.000
Sum egenkapital 1.925.000 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.904.000 4.689.000 5.942.000 7.413.000 8.685.000
Leverandørgjeld 3.018.000 1.446.000 1.581.000 1.466.000 900.000
Betalbar skatt 826.000 516.000 120.000 222.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 236.000 108.000 110.000 171.000
Utbytte 0 -2.141.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 959.000 706.000 402.000 399.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 5.066.000 5.044.000 2.212.000 2.197.000 1.911.000
Sum gjeld og egenkapital 15.895.000 10.815.000 10.397.000 11.563.000 12.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.462.000 5.612.000 8.011.000 8.824.000 9.750.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 4.6 5.0 6.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 2.1 1.9 2.6
Soliditet 12.1 10.0 21.6 16.9 12.5
Resultatgrad 3.0 6.3 2.3 3.5 3.7
Rentedekningsgrad 8.2 11.1 2.9 3.9 2.8
Gjeldsgrad 7.3 9.0 3.6 4.9 7.0
Total kapitalrentabilitet 8.3 13.9 5.1 6.7 7.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex