Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Juridisk navn:  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825010
Øyanveien 4 Øyanveien 4 Fax:
7514 Stjørdal 7514 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 935843553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 01.09.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stjørdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,17%
Resultat  
  
-35,12%
Egenkapital  
  
24,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 47.535.000 46.987.000 40.722.000 22.374.000 19.326.000
Resultat: 1.075.000 1.657.000 1.161.000 1.363.000 345.000
Egenkapital: 3.921.000 3.161.000 1.925.000 1.082.000 2.243.000
Regnskap for  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 47.535.000 46.987.000 40.722.000 22.374.000 19.326.000
Driftskostnader -46.282.000 -45.163.000 -39.489.000 -20.963.000 -18.889.000
Driftsresultat 1.254.000 1.823.000 1.232.000 1.411.000 437.000
Finansinntekter 45.000 51.000 89.000 87.000 92.000
Finanskostnader -223.000 -217.000 -161.000 -135.000 -184.000
Finans -178.000 -166.000 -72.000 -48.000 -92.000
Resultat før skatt 1.075.000 1.657.000 1.161.000 1.363.000 345.000
Skattekostnad -314.000 -421.000 -318.000 -383.000 -55.000
Årsresultat 761.000 1.236.000 843.000 980.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.780.000 2.099.000 2.367.000 160.000 173.000
Sum omløpsmidler 17.200.000 13.781.000 13.528.000 10.656.000 10.223.000
Sum eiendeler 18.980.000 15.880.000 15.895.000 10.816.000 10.396.000
Sum opptjent egenkapital 3.821.000 3.061.000 1.825.000 982.000 2.143.000
Sum egenkapital 3.921.000 3.161.000 1.925.000 1.082.000 2.243.000
Sum langsiktig gjeld 9.656.000 6.617.000 8.904.000 4.689.000 5.942.000
Sum kortsiktig gjeld 5.402.000 6.103.000 5.066.000 5.044.000 2.212.000
Sum gjeld og egenkapital 18.979.000 15.881.000 15.895.000 10.815.000 10.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.945.000 45.135.000 39.335.000 21.872.000 18.722.000
Andre inntekter 1.591.000 1.852.000 1.387.000 503.000 604.000
Driftsinntekter 47.535.000 46.987.000 40.722.000 22.374.000 19.326.000
Varekostnad -36.915.000 -36.731.000 -33.105.000 -17.195.000 -15.557.000
Lønninger -4.898.000 -4.280.000 -3.689.000 -2.677.000 -2.060.000
Avskrivning -319.000 -314.000 -240.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.150.000 -3.838.000 -2.455.000 -1.062.000 -1.243.000
Driftskostnader -46.282.000 -45.163.000 -39.489.000 -20.963.000 -18.889.000
Driftsresultat 1.254.000 1.823.000 1.232.000 1.411.000 437.000
Finansinntekter 45.000 51.000 89.000 87.000 92.000
Finanskostnader -223.000 -217.000 -161.000 -135.000 -184.000
Finans -178.000 -166.000 -72.000 -48.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.141.000 0
Årsresultat 761.000 1.236.000 843.000 980.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.780.000 2.099.000 2.367.000 22.000 51.000
Sum varige driftsmidler 1.780.000 2.099.000 2.367.000 22.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 138.000 122.000
Sum anleggsmidler 1.780.000 2.099.000 2.367.000 160.000 173.000
Varebeholdning 9.033.000 7.413.000 6.943.000 4.966.000 5.720.000
Kundefordringer 1.547.000 1.323.000 1.254.000 787.000 803.000
Andre fordringer 762.000 698.000 692.000 349.000 697.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.859.000 4.348.000 4.639.000 4.554.000 3.004.000
Sum omløpsmidler 17.200.000 13.781.000 13.528.000 10.656.000 10.223.000
Sum eiendeler 18.980.000 15.880.000 15.895.000 10.816.000 10.396.000
Sum opptjent egenkapital 3.821.000 3.061.000 1.825.000 982.000 2.143.000
Sum egenkapital 3.921.000 3.161.000 1.925.000 1.082.000 2.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.656.000 6.617.000 8.904.000 4.689.000 5.942.000
Leverandørgjeld 4.004.000 3.413.000 3.018.000 1.446.000 1.581.000
Betalbar skatt 480.000 565.000 826.000 516.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 290.000 262.000 236.000 108.000
Utbytte 0 0 0 -2.141.000 0
Annen kortsiktig gjeld 743.000 1.835.000 959.000 706.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 5.402.000 6.103.000 5.066.000 5.044.000 2.212.000
Sum gjeld og egenkapital 18.979.000 15.881.000 15.895.000 10.815.000 10.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.798.000 7.678.000 8.462.000 5.612.000 8.011.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.3 2.7 2.1 4.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 1.3 1.2 2.1
Soliditet 20.7 19.9 12.1 10.0 21.6
Resultatgrad 2.6 3.9 3.0 6.3 2.3
Rentedekningsgrad 5.8 8.6 8.2 11.1 2.9
Gjeldsgrad 3.8 4.0 7.3 9.0 3.6
Total kapitalrentabilitet 6.8 11.8 8.3 13.9 5.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex