Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Juridisk navn:  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825010
Øyanveien 4 Øyanveien 4 Fax:
7514 Stjørdal 7514 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 935843553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stjørdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.77%
Resultat  
  
295.07%
Egenkapital  
  
-51.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000 20.388.000
Resultat: 1.363.000 345.000 579.000 558.000 888.000
Egenkapital: 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000 1.355.000
Regnskap for  El-Kjøp Stormarked Stjørdal As
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000 20.388.000
Driftskostnader -20.963.000 -18.889.000 -18.807.000 -19.837.000 -19.253.000
Driftsresultat 1.411.000 437.000 685.000 754.000 1.136.000
Finansinntekter 87.000 92.000 92.000 114.000 114.000
Finanskostnader -135.000 -184.000 -199.000 -311.000 -362.000
Finans -48.000 -92.000 -107.000 -197.000 -248.000
Resultat før skatt 1.363.000 345.000 579.000 558.000 888.000
Skattekostnad -383.000 -55.000 -140.000 -182.000 -207.000
Årsresultat 980.000 290.000 439.000 375.000 681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 173.000 541.000 449.000 505.000
Sum omløpsmidler 10.656.000 10.223.000 11.021.000 11.661.000 12.900.000
Sum eiendeler 10.816.000 10.396.000 11.562.000 12.110.000 13.405.000
Sum opptjent egenkapital 982.000 2.143.000 1.853.000 1.414.000 1.255.000
Sum egenkapital 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000 1.355.000
Sum langsiktig gjeld 4.689.000 5.942.000 7.413.000 8.685.000 8.871.000
Sum kortsiktig gjeld 5.044.000 2.212.000 2.197.000 1.911.000 3.179.000
Sum gjeld og egenkapital 10.815.000 10.397.000 11.563.000 12.110.000 13.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.872.000 18.722.000 18.597.000 19.430.000 19.449.000
Andre inntekter 503.000 604.000 895.000 1.161.000 939.000
Driftsinntekter 22.374.000 19.326.000 19.492.000 20.592.000 20.388.000
Varekostnad -17.195.000 -15.557.000 -15.437.000 -16.746.000 -16.034.000
Lønninger -2.677.000 -2.060.000 -2.019.000 -1.989.000 -2.143.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -7.000 -35.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.062.000 -1.243.000 -1.344.000 -1.067.000 -1.030.000
Driftskostnader -20.963.000 -18.889.000 -18.807.000 -19.837.000 -19.253.000
Driftsresultat 1.411.000 437.000 685.000 754.000 1.136.000
Finansinntekter 87.000 92.000 92.000 114.000 114.000
Finanskostnader -135.000 -184.000 -199.000 -311.000 -362.000
Finans -48.000 -92.000 -107.000 -197.000 -248.000
Konsernbidrag 0 0 0 -216.000 -432.000
Utbytte -2.141.000 0 0 0 0
Årsresultat 980.000 290.000 439.000 375.000 681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 51.000 80.000 2.000 37.000
Sum varige driftsmidler 22.000 51.000 80.000 2.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 138.000 122.000 461.000 447.000 467.000
Sum anleggsmidler 160.000 173.000 541.000 449.000 505.000
Varebeholdning 4.966.000 5.720.000 6.911.000 6.770.000 5.731.000
Kundefordringer 787.000 803.000 602.000 958.000 1.061.000
Andre fordringer 349.000 697.000 374.000 390.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.554.000 3.004.000 3.135.000 3.542.000 6.012.000
Sum omløpsmidler 10.656.000 10.223.000 11.021.000 11.661.000 12.900.000
Sum eiendeler 10.816.000 10.396.000 11.562.000 12.110.000 13.405.000
Sum opptjent egenkapital 982.000 2.143.000 1.853.000 1.414.000 1.255.000
Sum egenkapital 1.082.000 2.243.000 1.953.000 1.514.000 1.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.689.000 5.942.000 7.413.000 8.685.000 8.871.000
Leverandørgjeld 1.446.000 1.581.000 1.466.000 900.000 1.944.000
Betalbar skatt 516.000 120.000 222.000 98.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 236.000 108.000 110.000 171.000 227.000
Utbytte -2.141.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 706.000 402.000 399.000 741.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 5.044.000 2.212.000 2.197.000 1.911.000 3.179.000
Sum gjeld og egenkapital 10.815.000 10.397.000 11.563.000 12.110.000 13.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.612.000 8.011.000 8.824.000 9.750.000 9.721.000
Likviditetsgrad 1 2.1 4.6 5.0 6.1 4.1
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 1.9 2.6 2.3
Soliditet 10.0 21.6 16.9 12.5 10.1
Resultatgrad 6.3 2.3 3.5 3.7 5.6
Rentedekningsgrad 11.1 2.9 3.9 2.8 3.5
Gjeldsgrad 9.0 3.6 4.9 7.0 8.9
Total kapitalrentabilitet 13.9 5.1 6.7 7.2 9.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex