Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
El-Montøren AS
Juridisk navn:  El-Montøren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61368300
Skjeftisvegen 35 Ryfoss Fax: 61368303
2973 Ryfoss 2973 Ryfoss
Fylke: Kommune:
Oppland Vang
Org.nr: 983391958
Aksjekapital: 186.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fagernes Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.53%
Resultat  
  
-97.06%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 569.000 596.000 665.000 490.000 466.000
Resultat: 1.000 34.000 -25.000 72.000 -8.000
Egenkapital: 147.000 147.000 113.000 138.000 65.000
Regnskap for  El-Montøren AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 569.000 596.000 665.000 490.000 466.000
Driftskostnader -568.000 -562.000 -690.000 -417.000 -466.000
Driftsresultat 1.000 34.000 -25.000 72.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -9.000
Finans 0 0 0 0 -9.000
Resultat før skatt 1.000 34.000 -25.000 72.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 34.000 -25.000 72.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 349.000 311.000 328.000 335.000 282.000
Sum eiendeler 351.000 313.000 330.000 337.000 284.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -39.000 -73.000 -48.000 -121.000
Sum egenkapital 147.000 147.000 113.000 138.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 166.000 218.000 199.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 313.000 331.000 337.000 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 569.000 601.000 682.000 490.000 466.000
Andre inntekter 0 -5.000 -18.000 0 0
Driftsinntekter 569.000 596.000 665.000 490.000 466.000
Varekostnad -232.000 -228.000 -262.000 -171.000 -211.000
Lønninger -268.000 -248.000 -366.000 -169.000 -186.000
Avskrivning 0 0 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -86.000 -62.000 -77.000 -61.000
Driftskostnader -568.000 -562.000 -690.000 -417.000 -466.000
Driftsresultat 1.000 34.000 -25.000 72.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -9.000
Finans 0 0 0 0 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 34.000 -25.000 72.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 32.000 31.000 33.000 34.000 31.000
Kundefordringer 207.000 247.000 263.000 242.000 208.000
Andre fordringer 46.000 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 15.000 26.000 59.000 42.000
Sum omløpsmidler 349.000 311.000 328.000 335.000 282.000
Sum eiendeler 351.000 313.000 330.000 337.000 284.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -39.000 -73.000 -48.000 -121.000
Sum egenkapital 147.000 147.000 113.000 138.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 59.000 64.000 41.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 68.000 101.000 126.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 39.000 53.000 32.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 166.000 218.000 199.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 313.000 331.000 337.000 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 145.000 110.000 136.000 64.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.5 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.4 1.6 1.2
Soliditet 41.9 4 34.1 40.9 23.0
Resultatgrad 0.2 5.7 -3.8 14.7 0.2
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.9 1.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 10.9 -7.6 21.4 0.4
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex