Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
El-sikkerhet Midt-norge As
Juridisk navn:  El-sikkerhet Midt-norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97069846
Gruvevegen 30 Gruvevegen 30 Fax:
2580 Folldal 2580 Folldal
Fylke: Kommune:
Hedmark Folldal
Org.nr: 916805101
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vilja Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
322.87%
Resultat  
  
11300%
Egenkapital  
  
93.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 795.000 188.000 188.000
Resultat: 114.000 1.000 1.000
Egenkapital: 180.000 93.000 93.000
Regnskap for  El-sikkerhet Midt-norge As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 795.000 188.000 188.000
Driftskostnader -671.000 -187.000 -187.000
Driftsresultat 124.000 1.000 1.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -11.000 0 0
Finans -9.000 0 0
Resultat før skatt 114.000 1.000 1.000
Skattekostnad -28.000 2.000 2.000
Årsresultat 87.000 4.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 231.000 239.000 239.000
Sum omløpsmidler 384.000 350.000 350.000
Sum eiendeler 615.000 589.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 180.000 93.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 496.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 589.000 589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 795.000 188.000 188.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 795.000 188.000 188.000
Varekostnad -74.000 -99.000 -99.000
Lønninger -344.000 -66.000 -66.000
Avskrivning -55.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -18.000 -18.000
Driftskostnader -671.000 -187.000 -187.000
Driftsresultat 124.000 1.000 1.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -11.000 0 0
Finans -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 87.000 4.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 231.000 236.000 236.000
Sum varige driftsmidler 231.000 236.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 231.000 239.000 239.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 109.000 83.000 83.000
Andre fordringer 0 40.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 275.000 228.000 228.000
Sum omløpsmidler 384.000 350.000 350.000
Sum eiendeler 615.000 589.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 180.000 93.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 0 0
Leverandørgjeld 28.000 337.000 337.000
Betalbar skatt 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 13.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 145.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 496.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 615.000 589.000 589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.000 -146.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 0.7 0.8
Soliditet 29.2 15.8 15.8
Resultatgrad 15.6 0.5 0.5
Rentedekningsgrad 11.3
Gjeldsgrad 2.4 5.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 20.5 0.2 0.2
Signatur
09.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex