Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
El Installasjon Øystein Nilsen As
Juridisk navn:  El Installasjon Øystein Nilsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45878345
Ekorntoppen 15A Kalstadveien 7A Fax:
3790 Helle 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 984150059
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/21/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.08%
Resultat  
  
8.47%
Egenkapital  
  
62.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.274.000 4.365.000 3.299.000 2.828.000 3.155.000
Resultat: 461.000 425.000 38.000 331.000 92.000
Egenkapital: 929.000 572.000 643.000 626.000 344.000
Regnskap for  El Installasjon Øystein Nilsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.274.000 4.365.000 3.299.000 2.828.000 3.155.000
Driftskostnader -3.732.000 -3.856.000 -3.220.000 -2.489.000 -3.048.000
Driftsresultat 542.000 509.000 80.000 339.000 108.000
Finansinntekter 9.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -89.000 -45.000 -10.000 -17.000
Finans -81.000 -84.000 -43.000 -8.000 -16.000
Resultat før skatt 461.000 425.000 38.000 331.000 92.000
Skattekostnad -104.000 -96.000 -20.000 -49.000 0
Årsresultat 357.000 329.000 17.000 282.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.336.000 2.204.000 1.766.000 156.000 199.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 1.345.000 1.012.000 874.000 535.000
Sum eiendeler 4.465.000 3.549.000 2.778.000 1.030.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 472.000 543.000 526.000 244.000
Sum egenkapital 929.000 572.000 643.000 626.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 2.554.000 2.136.000 1.733.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 982.000 841.000 402.000 393.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 4.465.000 3.549.000 2.778.000 1.030.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.183.000 4.352.000 3.299.000 2.828.000 3.155.000
Andre inntekter 90.000 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.274.000 4.365.000 3.299.000 2.828.000 3.155.000
Varekostnad -1.174.000 -1.635.000 -1.218.000 -846.000 -1.199.000
Lønninger -1.801.000 -1.632.000 -1.391.000 -935.000 -1.142.000
Avskrivning -92.000 -100.000 -81.000 -62.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -489.000 -530.000 -646.000 -675.000
Driftskostnader -3.732.000 -3.856.000 -3.220.000 -2.489.000 -3.048.000
Driftsresultat 542.000 509.000 80.000 339.000 108.000
Finansinntekter 9.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -89.000 -45.000 -10.000 -17.000
Finans -81.000 -84.000 -43.000 -8.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat 357.000 329.000 17.000 282.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.556.000 1.589.000 1.622.000 0 0
Maskiner anlegg 202.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 474.000 534.000 46.000 107.000 169.000
Sum varige driftsmidler 2.232.000 2.123.000 1.668.000 107.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 104.000 81.000 98.000 49.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.336.000 2.204.000 1.766.000 156.000 199.000
Varebeholdning 86.000 82.000 60.000 123.000 123.000
Kundefordringer 351.000 129.000 114.000 463.000 289.000
Andre fordringer 2.000 2.000 9.000 7.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.690.000 1.132.000 828.000 281.000 116.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 1.345.000 1.012.000 874.000 535.000
Sum eiendeler 4.465.000 3.549.000 2.778.000 1.030.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 472.000 543.000 526.000 244.000
Sum egenkapital 929.000 572.000 643.000 626.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 11.000 0 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.554.000 2.136.000 1.733.000 11.000 0
Leverandørgjeld 57.000 8.000 78.000 88.000 88.000
Betalbar skatt 73.000 85.000 32.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 187.000 153.000 83.000 73.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 587.000 161.000 139.000 184.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 982.000 841.000 402.000 393.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 4.465.000 3.549.000 2.778.000 1.030.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.147.000 504.000 610.000 481.000 146.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 2.5 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 2.4 2.0 1.1
Soliditet 20.8 16.1 23.1 60.8 46.9
Resultatgrad 12.7 11.7 2.4 12.0 3.4
Rentedekningsgrad 6 5.7 1.8 34.1 6.4
Gjeldsgrad 3.8 5.2 3.3 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.3 14.5 3 33.1 14.9
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex