Elan Holding AS
Juridisk navn:  Elan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70191053
Sjøbakken 25 Sjøbakken 25 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989199226
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.000 20.000 18.000 0
Resultat: 0 4.000 9.000 18.000 -1.000
Egenkapital: 622.000 622.000 618.000 614.000 602.000
Regnskap for  Elan Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.000 20.000 18.000 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -1.000
Driftsresultat 0 4.000 20.000 18.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 0
Finans 0 0 -11.000 0 0
Resultat før skatt 0 4.000 9.000 18.000 -1.000
Skattekostnad 0 -1.000 -5.000 -5.000 0
Årsresultat 0 3.000 4.000 13.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 521.000 521.000
Sum omløpsmidler 121.000 122.000 118.000 99.000 81.000
Sum eiendeler 631.000 632.000 628.000 620.000 602.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 122.000 118.000 114.000 102.000
Sum egenkapital 622.000 622.000 618.000 614.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 632.000 633.000 628.000 619.000 602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.000 18.000 18.000 0
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 0 4.000 20.000 18.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -1.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -1.000
Driftsresultat 0 4.000 20.000 18.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 0
Finans 0 0 -11.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 3.000 4.000 13.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 521.000 521.000
Sum anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 521.000 521.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6.000 0 0
Andre fordringer 110.000 117.000 111.000 64.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 6.000 2.000 35.000 0
Sum omløpsmidler 121.000 122.000 118.000 99.000 81.000
Sum eiendeler 631.000 632.000 628.000 620.000 602.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 122.000 118.000 114.000 102.000
Sum egenkapital 622.000 622.000 618.000 614.000 602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 10.000 10.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 5.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 632.000 633.000 628.000 619.000 602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 121.000 118.000 99.000 81.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0 1 0 0.0 0.0
Soliditet 98.4 98.3 98.4 99.2 100.0
Resultatgrad 1 1 100.0
Rentedekningsgrad 1.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0.6 3.2 2.9 -0.2
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex