Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elbil As
Juridisk navn:  Elbil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41768373
Conrad Mohrs Veg 25 Conrad Mohrs Veg 25 Fax:
5072 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918925937
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
237.42%
Resultat  
  
-352.83%
Egenkapital  
  
-99.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.019.000 302.000
Resultat: -134.000 53.000
Egenkapital: 1.000 135.000
Regnskap for  Elbil As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.019.000 302.000
Driftskostnader -1.123.000 -236.000
Driftsresultat -104.000 65.000
Finansinntekter 17.000 1.000
Finanskostnader -47.000 -14.000
Finans -30.000 -13.000
Resultat før skatt -134.000 53.000
Skattekostnad 0 -12.000
Årsresultat -134.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 605.000 991.000
Sum eiendeler 605.000 991.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 41.000
Sum egenkapital 1.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.019.000 302.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.019.000 302.000
Varekostnad -819.000 -224.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -12.000
Driftskostnader -1.123.000 -236.000
Driftsresultat -104.000 65.000
Finansinntekter 17.000 1.000
Finanskostnader -47.000 -14.000
Finans -30.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -134.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 588.000 477.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 17.000 514.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 605.000 991.000
Sum eiendeler 605.000 991.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 41.000
Sum egenkapital 1.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 386.000 439.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 69.000 61.000
Betalbar skatt 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter -11.000 -17.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 135.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0.6
Soliditet 0.2 13.6
Resultatgrad -10.2 21.5
Rentedekningsgrad -2.2 4.6
Gjeldsgrad 6 6.3
Total kapitalrentabilitet -14.4 6.7
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER OG STYRETS NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex