Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eldrehånd As
Juridisk navn:  Eldrehånd As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frydenlund 91 Frydenlund 91 Fax:
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 922821178
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/29/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 138.000
Resultat: 86.000
Egenkapital: 97.000
Regnskap for  Eldrehånd As
Resultat 2019
Driftsinntekter 138.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 86.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 86.000
Skattekostnad -19.000
Årsresultat 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 67.000
Sum egenkapital 97.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 138.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 138.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -30.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -22.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 86.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 117.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 36.000
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 67.000
Sum egenkapital 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 18.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet 62.6
Resultatgrad 62.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 55.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex