Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eldres Borettslag
Juridisk navn:  Eldres Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75145000
Postboks 173 Rådhusplassen 1 Fax: 75145001
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 965038906
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/8/1992 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
31.88%
Resultat  
  
226.29%
Egenkapital  
  
16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.752.000 12.702.000 11.430.000 10.832.000 10.565.000
Resultat: 2.104.000 -1.666.000 -594.000 574.000 -67.000
Egenkapital: 14.723.000 12.619.000 14.284.000 14.878.000 14.304.000
Regnskap for  Eldres Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.752.000 12.702.000 11.430.000 10.832.000 10.565.000
Driftskostnader -14.177.000 -13.638.000 -11.219.000 -9.428.000 -9.631.000
Driftsresultat 2.575.000 -936.000 211.000 1.404.000 935.000
Finansinntekter 283.000 87.000 43.000 53.000 124.000
Finanskostnader -754.000 -817.000 -848.000 -883.000 -1.126.000
Finans -471.000 -730.000 -805.000 -830.000 -1.002.000
Resultat før skatt 2.104.000 -1.666.000 -594.000 574.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.104.000 -1.666.000 -594.000 574.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.059.000 125.156.000 125.431.000 125.748.000 126.067.000
Sum omløpsmidler 8.822.000 29.069.000 9.069.000 9.548.000 10.984.000
Sum eiendeler 173.881.000 154.225.000 134.500.000 135.296.000 137.051.000
Sum opptjent egenkapital 14.723.000 12.619.000 14.285.000 14.878.000 14.304.000
Sum egenkapital 14.723.000 12.619.000 14.284.000 14.878.000 14.304.000
Sum langsiktig gjeld 157.804.000 139.787.000 118.867.000 119.224.000 121.605.000
Sum kortsiktig gjeld 1.353.000 1.819.000 1.348.000 1.195.000 1.142.000
Sum gjeld og egenkapital 173.880.000 154.225.000 134.500.000 135.297.000 137.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.228.000 9.396.000 8.206.000 7.955.000 9.891.000
Andre inntekter 3.524.000 3.306.000 3.224.000 2.877.000 674.000
Driftsinntekter 16.752.000 12.702.000 11.430.000 10.832.000 10.565.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.448.000 -1.342.000 -1.395.000 -1.367.000 -1.117.000
Avskrivning -313.000 -315.000 -317.000 -319.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.416.000 -11.981.000 -9.507.000 -7.742.000 -8.210.000
Driftskostnader -14.177.000 -13.638.000 -11.219.000 -9.428.000 -9.631.000
Driftsresultat 2.575.000 -936.000 211.000 1.404.000 935.000
Finansinntekter 283.000 87.000 43.000 53.000 124.000
Finanskostnader -754.000 -817.000 -848.000 -883.000 -1.126.000
Finans -471.000 -730.000 -805.000 -830.000 -1.002.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.104.000 -1.666.000 -594.000 574.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 164.450.000 124.641.000 124.833.000 125.025.000 125.216.000
Maskiner anlegg 519.000 393.000 491.000 592.000 696.000
Driftsløsøre 90.000 122.000 107.000 131.000 155.000
Sum varige driftsmidler 165.059.000 125.156.000 125.431.000 125.748.000 126.067.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 165.059.000 125.156.000 125.431.000 125.748.000 126.067.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 334.000 442.000 380.000 232.000 617.000
Andre fordringer 758.000 878.000 1.093.000 369.000 524.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.729.000 27.749.000 7.595.000 8.948.000 9.843.000
Sum omløpsmidler 8.822.000 29.069.000 9.069.000 9.548.000 10.984.000
Sum eiendeler 173.881.000 154.225.000 134.500.000 135.296.000 137.051.000
Sum opptjent egenkapital 14.723.000 12.619.000 14.285.000 14.878.000 14.304.000
Sum egenkapital 14.723.000 12.619.000 14.284.000 14.878.000 14.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 89.000 94.000 0
Sum langsiktig gjeld 157.804.000 139.787.000 118.867.000 119.224.000 121.605.000
Leverandørgjeld 1.067.000 1.424.000 0 0 728.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 66.000 61.000 59.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 329.000 1.198.000 1.042.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 1.353.000 1.819.000 1.348.000 1.195.000 1.142.000
Sum gjeld og egenkapital 173.880.000 154.225.000 134.500.000 135.297.000 137.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.469.000 27.250.000 7.721.000 8.353.000 9.842.000
Likviditetsgrad 1 6.5 1 6.7 8 9.6
Likviditetsgrad 2 6.5 1 6.7 8 9.7
Soliditet 8.5 8.2 10.6 1 10.4
Resultatgrad 15.4 -7.4 1.8 1 8.8
Rentedekningsgrad 3.4 -1.1 0.2 1.6 0.9
Gjeldsgrad 10.8 11.2 8.4 8.1 8.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 -0.6 0.2 1.1 0.8
Signatur
31.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
31.07.2012
OLE BJØRN MORISBAK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex