Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eldres Hygge
Juridisk navn:  Eldres Hygge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22490155
C/O Thorleif Lerbrekk Torjusbakken 1 C/O Thorleif Lerbrekk Torjusbakken 1 Fax:
0378 Oslo 378 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977141478
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/1980
Foretakstype: STI
Revisor: Alpha Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Resultat: 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Egenkapital: 324.000 324.000 324.000 368.000 409.000
Regnskap for  Eldres Hygge
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -46.000 -44.000 -33.000
Driftsresultat 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 324.000 324.000 335.000 379.000 417.000
Sum eiendeler 324.000 324.000 335.000 379.000 417.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 324.000 99.000 143.000 184.000
Sum egenkapital 324.000 324.000 324.000 368.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 324.000 335.000 380.000 417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -46.000 -44.000 -33.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -46.000 -44.000 -33.000
Driftsresultat 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -44.000 -41.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 324.000 335.000 379.000 417.000
Sum omløpsmidler 324.000 324.000 335.000 379.000 417.000
Sum eiendeler 324.000 324.000 335.000 379.000 417.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 324.000 99.000 143.000 184.000
Sum egenkapital 324.000 324.000 324.000 368.000 409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.000 12.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 324.000 335.000 380.000 417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 324.000 324.000 367.000 409.000
Likviditetsgrad 1 30.5 31.6 52.1
Likviditetsgrad 2 0 0 30.5 31.6 52.2
Soliditet 1 1 96.7 96.8 98.1
Resultatgrad 0 0 -385.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -13.1 -10.8 -6.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex