Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eldshovden Barnehage Sa
Juridisk navn:  Eldshovden Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989700
Eldshovden 11 Eldshovden 11 Fax: 55989701
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 961129613
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/2/1990
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.38%
Resultat  
  
-115.38%
Egenkapital  
  
-1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.733.000 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000
Resultat: -8.000 52.000 -273.000 117.000 263.000
Egenkapital: 1.478.000 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000
Regnskap for  Eldshovden Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.733.000 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000
Driftskostnader -7.718.000 -7.256.000 -7.691.000 -7.059.000 -6.849.000
Driftsresultat 15.000 83.000 -234.000 163.000 286.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 5.000 19.000
Finanskostnader -25.000 -33.000 -43.000 -51.000 -42.000
Finans -24.000 -31.000 -40.000 -46.000 -23.000
Resultat før skatt -8.000 52.000 -273.000 117.000 263.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 52.000 -273.000 117.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.517.000 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000
Sum omløpsmidler 578.000 743.000 866.000 1.230.000 1.335.000
Sum eiendeler 3.095.000 3.382.000 3.621.000 4.154.000 4.210.000
Sum opptjent egenkapital 1.302.000 1.310.000 1.258.000 1.531.000 1.414.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 885.000 1.172.000 1.450.000 1.720.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.003.000 1.010.000 988.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 3.382.000 3.621.000 4.153.000 4.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.390.000 6.027.000 6.094.000 5.811.000 5.744.000
Andre inntekter 1.343.000 1.311.000 1.365.000 1.411.000 1.392.000
Driftsinntekter 7.733.000 7.338.000 7.458.000 7.222.000 7.136.000
Varekostnad -152.000 -123.000 -155.000 -177.000 -150.000
Lønninger -6.162.000 -5.996.000 -6.451.000 -5.692.000 -5.800.000
Avskrivning -174.000 -171.000 -169.000 -148.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.230.000 -966.000 -916.000 -1.042.000 -785.000
Driftskostnader -7.718.000 -7.256.000 -7.691.000 -7.059.000 -6.849.000
Driftsresultat 15.000 83.000 -234.000 163.000 286.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 5.000 19.000
Finanskostnader -25.000 -33.000 -43.000 -51.000 -42.000
Finans -24.000 -31.000 -40.000 -46.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 52.000 -273.000 117.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.368.000 2.475.000 2.582.000 2.689.000 2.757.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 164.000 172.000 234.000 119.000
Sum varige driftsmidler 2.517.000 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.517.000 2.639.000 2.755.000 2.924.000 2.875.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 7.000 6.000 13.000 14.000
Andre fordringer 280.000 277.000 247.000 202.000 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 460.000 613.000 1.015.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 578.000 743.000 866.000 1.230.000 1.335.000
Sum eiendeler 3.095.000 3.382.000 3.621.000 4.154.000 4.210.000
Sum opptjent egenkapital 1.302.000 1.310.000 1.258.000 1.531.000 1.414.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.494.000 1.438.000 1.715.000 1.598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 589.000 885.000 1.172.000 1.450.000 1.720.000
Leverandørgjeld 55.000 97.000 40.000 38.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 389.000 382.000 404.000 396.000 344.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 583.000 525.000 566.000 554.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.003.000 1.010.000 988.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 3.382.000 3.621.000 4.153.000 4.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -449.000 -260.000 -144.000 242.000 442.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5
Soliditet 47.8 44.2 39.7 41.3 37.9
Resultatgrad 0.2 1.1 -3.1 2.3 4.0
Rentedekningsgrad 0.6 2.5 -5.4 3.2 7.3
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.5 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 2.5 -6.4 4 7.2
Signatur
10.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex