Electrical Marine Service Norway
Juridisk navn:  Electrical Marine Service Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94216318
Åheim Åheim Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 995795892
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/24/2010
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2014 2013 2012
Omsetning: 0 0 547.000 187.000 0
Resultat: -12.000 -3.000 20.000 13.000 -35.000
Egenkapital: 288.000 300.000 -16.000 -31.000 -44.000
Regnskap for  Electrical Marine Service Norway
Resultat 2018 2017 2014 2013 2012
Driftsinntekter 0 0 547.000 187.000 0
Driftskostnader -2.000 -3.000 -527.000 -174.000 -35.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 21.000 13.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 0 0
Finans -10.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt -12.000 -3.000 20.000 13.000 -35.000
Skattekostnad 0 80.000 -4.000 0 -3.000
Årsresultat -12.000 77.000 15.000 13.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 -45.000
Sum omløpsmidler 312.000 311.000 116.000 87.000 1.000
Sum eiendeler 312.000 311.000 116.000 87.000 -44.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 300.000 -16.000 -31.000 -44.000
Sum egenkapital 288.000 300.000 -16.000 -31.000 -44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 11.000 132.000 118.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 311.000 116.000 87.000 -43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 547.000 187.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 547.000 187.000 0
Varekostnad 0 0 -145.000 0 -2.000
Lønninger 0 0 -85.000 -37.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -297.000 -137.000 -33.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -527.000 -174.000 -35.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 21.000 13.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 -1.000 0 0
Finans -10.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 77.000 15.000 13.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 -45.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 -45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 41.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 271.000 271.000 116.000 87.000 1.000
Sum omløpsmidler 312.000 311.000 116.000 87.000 1.000
Sum eiendeler 312.000 311.000 116.000 87.000 -44.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 300.000 -16.000 -31.000 -44.000
Sum egenkapital 288.000 300.000 -16.000 -31.000 -44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 36.000 20.000 1.000 1.000
Betalbar skatt -42.000 -42.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 21.000 31.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 18.000 87.000 86.000 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 11.000 132.000 118.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 311.000 116.000 87.000 -43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 300.000 -16.000 -31.000 0
Likviditetsgrad 1 13.6 28.3 0.9 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 13.6 28.3 0.9 0.8 1.1
Soliditet 92.6 96.5 -13.8 -35.6 102.3
Resultatgrad 3.8 7.0
Rentedekningsgrad -0.2 21.0
Gjeldsgrad 0.1 0 -8.3 -3.8 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 18.1 14.9 81.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex