Electronics & Energy Solutions As
Juridisk navn:  Electronics & Energy Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45210400
Postboks 11 Gamle Drammensvei 107 Fax:
3421 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 917031991
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/18/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Lier Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
752.75%
Resultat  
  
68.7%
Egenkapital  
  
-23.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.942.000 345.000 82.000
Resultat: -257.000 -821.000 -777.000
Egenkapital: -1.354.000 -1.097.000 -277.000
Regnskap for  Electronics & Energy Solutions As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.942.000 345.000 82.000
Driftskostnader -3.200.000 -1.165.000 -858.000
Driftsresultat -258.000 -821.000 -777.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -257.000 -821.000 -777.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -257.000 -821.000 -777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.401.000 1.497.000 235.000
Sum eiendeler 1.459.000 1.497.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -1.854.000 -1.597.000 -777.000
Sum egenkapital -1.354.000 -1.097.000 -277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.813.000 2.594.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.497.000 235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.942.000 345.000 82.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.942.000 345.000 82.000
Varekostnad -1.881.000 -317.000 -243.000
Lønninger -857.000 -483.000 -274.000
Avskrivning -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -365.000 -341.000
Driftskostnader -3.200.000 -1.165.000 -858.000
Driftsresultat -258.000 -821.000 -777.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -257.000 -821.000 -777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 0 0
Sum varige driftsmidler 58.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 0 0
Varebeholdning 123.000 45.000 31.000
Kundefordringer 1.196.000 657.000 0
Andre fordringer 1.000 739.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 81.000 56.000 177.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 1.497.000 235.000
Sum eiendeler 1.459.000 1.497.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -1.854.000 -1.597.000 -777.000
Sum egenkapital -1.354.000 -1.097.000 -277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 19.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 143.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.563.000 2.432.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 2.813.000 2.594.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.497.000 235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.412.000 -1.097.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.4
Soliditet -92.8 -73.3 -117.9
Resultatgrad -8.8 -947.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -2.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet -17.5 -54.8 -330.6
Signatur
29.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex