Elefant Invest As
Juridisk navn:  Elefant Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Wilh. Wilhelmsens vei 110 Wilh. Wilhelmsens vei 110 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922303134
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 148.000
Egenkapital: 178.000
Regnskap for  Elefant Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 154.000
Finanskostnader 0
Finans 154.000
Resultat før skatt 148.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000
Sum omløpsmidler 172.000
Sum eiendeler 329.000
Sum opptjent egenkapital 148.000
Sum egenkapital 178.000
Sum langsiktig gjeld 150.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 154.000
Finanskostnader 0
Finans 154.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 157.000
Sum anleggsmidler 157.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 154.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 18.000
Sum omløpsmidler 172.000
Sum eiendeler 329.000
Sum opptjent egenkapital 148.000
Sum egenkapital 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 150.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 54.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 45.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex