Elefant Software As
Juridisk navn:  Elefant Software As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93404090
Wilh. Wilhelmsens Vei 110 Wilh. Wilhelmsens Vei 110 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 997077938
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/12/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.49%
Resultat  
  
224.59%
Egenkapital  
  
1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.346.000 1.264.000 1.065.000 1.229.000 1.153.000
Resultat: 198.000 61.000 61.000 32.000 227.000
Egenkapital: 101.000 100.000 180.000 180.000 317.000
Regnskap for  Elefant Software As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.346.000 1.264.000 1.065.000 1.229.000 1.153.000
Driftskostnader -1.148.000 -1.203.000 -1.004.000 -1.195.000 -1.033.000
Driftsresultat 199.000 61.000 60.000 33.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0 106.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 106.000
Resultat før skatt 198.000 61.000 61.000 32.000 227.000
Skattekostnad -44.000 -15.000 -15.000 -9.000 -11.000
Årsresultat 155.000 46.000 45.000 23.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 387.000 424.000 411.000 435.000 476.000
Sum eiendeler 422.000 424.000 411.000 435.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 80.000 80.000 163.000
Sum egenkapital 101.000 100.000 180.000 180.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 324.000 231.000 256.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 424.000 411.000 436.000 477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.346.000 1.264.000 1.065.000 1.229.000 1.153.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.346.000 1.264.000 1.065.000 1.229.000 1.153.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000.000 -1.078.000 -882.000 -1.009.000 -934.000
Avskrivning -2.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -125.000 -122.000 -186.000 -99.000
Driftskostnader -1.148.000 -1.203.000 -1.004.000 -1.195.000 -1.033.000
Driftsresultat 199.000 61.000 60.000 33.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0 106.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -154.000 -127.000 -45.000 -75.000 0
Årsresultat 155.000 46.000 45.000 23.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 127.000 118.000 98.000 98.000 100.000
Andre fordringer 13.000 2.000 5.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 304.000 309.000 335.000 374.000
Sum omløpsmidler 387.000 424.000 411.000 435.000 476.000
Sum eiendeler 422.000 424.000 411.000 435.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 80.000 80.000 163.000
Sum egenkapital 101.000 100.000 180.000 180.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 42.000 15.000 15.000 9.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 68.000 83.000 82.000 64.000
Utbytte -154.000 -127.000 -45.000 -75.000 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 111.000 88.000 91.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 324.000 231.000 256.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 424.000 411.000 436.000 477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 100.000 180.000 179.000 316.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.8 1.7 3.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.8 1.7 3.0
Soliditet 23.9 23.6 43.8 41.3 66.5
Resultatgrad 14.8 4.8 5.6 2.7 10.4
Rentedekningsgrad 16.5
Gjeldsgrad 3.2 3.2 1.3 1.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 47.2 14.4 14.6 7.6 47.4
Signatur
23.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex