Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikeren Østerdalen As
Juridisk navn:  Elektrikeren Østerdalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95855219
Parkveien 2 Parkveien 2 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 919381981
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/10/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 913.000
Resultat: 113.000
Egenkapital: 110.000
Regnskap for  Elektrikeren Østerdalen As
Resultat 2017
Driftsinntekter 913.000
Driftskostnader -800.000
Driftsresultat 113.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 113.000
Skattekostnad -27.000
Årsresultat 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 316.000
Sum eiendeler 316.000
Sum opptjent egenkapital 86.000
Sum egenkapital 110.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 913.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 913.000
Varekostnad -365.000
Lønninger -330.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -105.000
Driftskostnader -800.000
Driftsresultat 113.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 170.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 146.000
Sum omløpsmidler 316.000
Sum eiendeler 316.000
Sum opptjent egenkapital 86.000
Sum egenkapital 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 27.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 34.8
Resultatgrad 12.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 35.8
Signatur
08.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex