Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikeren Østerdalen As
Juridisk navn:  Elektrikeren Østerdalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95855219
Parkveien 2 Parkveien 2 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 919381981
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
161.56%
Resultat  
  
-130.97%
Egenkapital  
  
-31.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.388.000 913.000
Resultat: -35.000 113.000
Egenkapital: 75.000 110.000
Regnskap for  Elektrikeren Østerdalen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.388.000 913.000
Driftskostnader -2.424.000 -800.000
Driftsresultat -36.000 113.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -35.000 113.000
Skattekostnad 0 -27.000
Årsresultat -35.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 412.000 316.000
Sum eiendeler 412.000 316.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 86.000
Sum egenkapital 75.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.388.000 913.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.388.000 913.000
Varekostnad -913.000 -365.000
Lønninger -1.266.000 -330.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -105.000
Driftskostnader -2.424.000 -800.000
Driftsresultat -36.000 113.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -35.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 64.000 0
Kundefordringer 80.000 170.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 268.000 146.000
Sum omløpsmidler 412.000 316.000
Sum eiendeler 412.000 316.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 86.000
Sum egenkapital 75.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 82.000 0
Betalbar skatt 1.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 133.000 151.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 110.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1.5
Soliditet 18.2 34.8
Resultatgrad -1.5 12.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -8.5 35.8
Signatur
08.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex