Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad As
Juridisk navn:  Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45830309
Produksjonsveien 13 Produksjonsveien 13 Fax:
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 990738254
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/30/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
9.88%
Resultat  
  
44.95%
Egenkapital  
  
74.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.324.000 18.496.000 20.767.000 18.804.000 17.436.000
Resultat: 3.073.000 2.120.000 2.108.000 1.614.000 1.690.000
Egenkapital: 5.626.000 3.228.000 2.899.000 2.197.000 1.587.000
Regnskap for  Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.324.000 18.496.000 20.767.000 18.804.000 17.436.000
Driftskostnader -17.272.000 -16.387.000 -18.672.000 -17.176.000 -15.741.000
Driftsresultat 3.051.000 2.109.000 2.095.000 1.628.000 1.696.000
Finansinntekter 23.000 15.000 15.000 3.000 16.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -17.000 -22.000
Finans 21.000 11.000 13.000 -14.000 -6.000
Resultat før skatt 3.073.000 2.120.000 2.108.000 1.614.000 1.690.000
Skattekostnad -675.000 -491.000 -507.000 -404.000 -460.000
Årsresultat 2.398.000 1.629.000 1.601.000 1.210.000 1.230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 110.000 120.000 158.000 175.000
Sum omløpsmidler 10.067.000 7.734.000 8.620.000 6.606.000 5.651.000
Sum eiendeler 10.198.000 7.844.000 8.740.000 6.764.000 5.826.000
Sum opptjent egenkapital 5.096.000 2.698.000 2.369.000 1.667.000 1.057.000
Sum egenkapital 5.626.000 3.228.000 2.899.000 2.197.000 1.587.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 100.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 4.571.000 4.615.000 5.842.000 4.467.000 3.980.000
Sum gjeld og egenkapital 10.197.000 7.843.000 8.741.000 6.764.000 5.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.755.000 18.154.000 21.138.000 18.530.000 17.546.000
Andre inntekter -431.000 342.000 -371.000 274.000 -110.000
Driftsinntekter 20.324.000 18.496.000 20.767.000 18.804.000 17.436.000
Varekostnad -5.863.000 -5.956.000 -7.490.000 -5.815.000 -5.475.000
Lønninger -9.154.000 -8.294.000 -8.915.000 -8.840.000 -7.998.000
Avskrivning -35.000 -48.000 -44.000 -51.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.220.000 -2.089.000 -2.223.000 -2.470.000 -2.238.000
Driftskostnader -17.272.000 -16.387.000 -18.672.000 -17.176.000 -15.741.000
Driftsresultat 3.051.000 2.109.000 2.095.000 1.628.000 1.696.000
Finansinntekter 23.000 15.000 15.000 3.000 16.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -17.000 -22.000
Finans 21.000 11.000 13.000 -14.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 -900.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 2.398.000 1.629.000 1.601.000 1.210.000 1.230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 15.000 6.000 0 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 69.000 88.000 132.000 104.000
Sum varige driftsmidler 54.000 69.000 88.000 132.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 131.000 110.000 120.000 158.000 175.000
Varebeholdning 1.451.000 1.333.000 1.319.000 970.000 851.000
Kundefordringer 4.057.000 2.536.000 4.546.000 4.685.000 3.085.000
Andre fordringer 483.000 353.000 659.000 606.000 346.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.076.000 3.512.000 2.097.000 346.000 1.369.000
Sum omløpsmidler 10.067.000 7.734.000 8.620.000 6.606.000 5.651.000
Sum eiendeler 10.198.000 7.844.000 8.740.000 6.764.000 5.826.000
Sum opptjent egenkapital 5.096.000 2.698.000 2.369.000 1.667.000 1.057.000
Sum egenkapital 5.626.000 3.228.000 2.899.000 2.197.000 1.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 100.000 260.000
Leverandørgjeld 658.000 401.000 1.796.000 756.000 504.000
Betalbar skatt 711.000 499.000 517.000 354.000 443.000
Skyldig offentlige avgifter 1.257.000 1.109.000 1.262.000 1.264.000 1.102.000
Utbytte 0 -1.300.000 -900.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.945.000 1.306.000 1.366.000 1.492.000 1.331.000
Sum kortsiktig gjeld 4.571.000 4.615.000 5.842.000 4.467.000 3.980.000
Sum gjeld og egenkapital 10.197.000 7.843.000 8.741.000 6.764.000 5.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.496.000 3.119.000 2.778.000 2.139.000 1.671.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.2 1.3 1.3
Soliditet 55.2 41.2 33.2 32.5 27.2
Resultatgrad 1 11.4 10.1 8.7 9.7
Rentedekningsgrad 1525.5 527.3 1047.5 95.8 77.8
Gjeldsgrad 0.8 1.4 2 2.1 2.7
Total kapitalrentabilitet 30.1 27.1 24.1 24.1 29.4
Signatur
22.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex