Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriske Stabell As
Juridisk navn:  Elektriske Stabell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22172965
Schweigaards gate 34 Schweigaards gate 34 Fax: 22172429
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997764609
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vekst Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.15%
Egenkapital  
  
-43.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 50.000 0
Resultat: 1.310.000 861.000 1.023.000 2.105.000 1.578.000
Egenkapital: 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000 7.349.000
Regnskap for  Elektriske Stabell As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 50.000 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -25.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 35.000 -25.000
Finansinntekter 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000 1.603.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000 1.603.000
Resultat før skatt 1.310.000 861.000 1.023.000 2.105.000 1.578.000
Skattekostnad -7.000 -18.000 -16.000 -45.000 -27.000
Årsresultat 1.303.000 843.000 1.007.000 2.060.000 1.551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Sum omløpsmidler 110.000 2.458.000 2.399.000 3.400.000 4.323.000
Sum eiendeler 3.164.000 5.512.000 5.453.000 6.454.000 7.377.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 1.746.000 1.688.000 681.000 1.621.000
Sum egenkapital 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000 7.349.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 18.000 16.000 45.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 5.512.000 5.452.000 6.454.000 7.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 50.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 50.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -25.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -25.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 35.000 -25.000
Finansinntekter 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000 1.603.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.322.000 875.000 1.036.000 2.070.000 1.603.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.690.000 -785.000 -1.980.000 -3.000.000 0
Årsresultat 1.303.000 843.000 1.007.000 2.060.000 1.551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Sum anleggsmidler 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 50.000 32.000 1.317.000 1.285.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 132.000 104.000 2.083.000 3.039.000
Sum omløpsmidler 110.000 2.458.000 2.399.000 3.400.000 4.323.000
Sum eiendeler 3.164.000 5.512.000 5.453.000 6.454.000 7.377.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 1.746.000 1.688.000 681.000 1.621.000
Sum egenkapital 3.108.000 5.494.000 5.436.000 6.409.000 7.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 -3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 7.000 18.000 16.000 45.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.690.000 -785.000 -1.980.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 18.000 16.000 45.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 5.512.000 5.452.000 6.454.000 7.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 2.440.000 2.383.000 3.355.000 4.295.000
Likviditetsgrad 1 1.9 136.6 149.9 75.6 154.4
Likviditetsgrad 2 1.9 136.6 150.0 75.6 154.4
Soliditet 98.2 99.7 99.7 99.3 99.6
Resultatgrad 70.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 41.4 15.6 18.8 32.6 21.4
Signatur
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex