Elektro-Teknikk As
Juridisk navn:  Elektro-Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41005040
Vollen 10 Vollen 10 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 999600476
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.67%
Resultat  
  
-66.1%
Egenkapital  
  
62.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.117.000 4.010.000 2.910.000 1.993.000 1.759.000
Resultat: 80.000 236.000 -27.000 -72.000 58.000
Egenkapital: 128.000 79.000 -158.000 -131.000 -59.000
Regnskap for  Elektro-Teknikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.117.000 4.010.000 2.910.000 1.993.000 1.759.000
Driftskostnader -3.982.000 -3.727.000 -2.907.000 -2.031.000 -1.701.000
Driftsresultat 136.000 283.000 3.000 -38.000 58.000
Finansinntekter 0 10.000 7.000 0 3.000
Finanskostnader -57.000 -57.000 -36.000 -34.000 -3.000
Finans -57.000 -47.000 -29.000 -34.000 0
Resultat før skatt 80.000 236.000 -27.000 -72.000 58.000
Skattekostnad -31.000 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 236.000 -27.000 -72.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 769.000 959.000 401.000 536.000 0
Sum omløpsmidler 1.798.000 1.234.000 1.091.000 491.000 144.000
Sum eiendeler 2.567.000 2.193.000 1.492.000 1.027.000 144.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 49.000 -188.000 -161.000 -89.000
Sum egenkapital 128.000 79.000 -158.000 -131.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 674.000 921.000 515.000 653.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 1.193.000 1.135.000 505.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 2.568.000 2.193.000 1.492.000 1.027.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.117.000 4.010.000 2.910.000 1.993.000 1.759.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.117.000 4.010.000 2.910.000 1.993.000 1.759.000
Varekostnad -1.212.000 -1.507.000 -983.000 -759.000 -69.000
Lønninger -1.565.000 -1.522.000 -1.238.000 -541.000 -999.000
Avskrivning -190.000 -73.000 -135.000 -125.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.015.000 -625.000 -551.000 -606.000 -621.000
Driftskostnader -3.982.000 -3.727.000 -2.907.000 -2.031.000 -1.701.000
Driftsresultat 136.000 283.000 3.000 -38.000 58.000
Finansinntekter 0 10.000 7.000 0 3.000
Finanskostnader -57.000 -57.000 -36.000 -34.000 -3.000
Finans -57.000 -47.000 -29.000 -34.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 236.000 -27.000 -72.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 769.000 959.000 401.000 536.000 357.000
Sum varige driftsmidler 769.000 959.000 401.000 536.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 769.000 959.000 401.000 536.000 0
Varebeholdning 650.000 327.000 234.000 122.000 0
Kundefordringer 1.027.000 744.000 663.000 260.000 0
Andre fordringer 23.000 75.000 22.000 69.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 88.000 173.000 40.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.798.000 1.234.000 1.091.000 491.000 144.000
Sum eiendeler 2.567.000 2.193.000 1.492.000 1.027.000 144.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 49.000 -188.000 -161.000 -89.000
Sum egenkapital 128.000 79.000 -158.000 -131.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 674.000 921.000 515.000 653.000 400.000
Leverandørgjeld 772.000 494.000 301.000 259.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 361.000 377.000 73.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 716.000 338.000 457.000 173.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 1.193.000 1.135.000 505.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 2.568.000 2.193.000 1.492.000 1.027.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 41.000 -44.000 -14.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0
Soliditet 5 3.6 -10.6 -12.8 -11.8
Resultatgrad 3.3 7.1 0.1 -1.9 3.3
Rentedekningsgrad 2.4 5 0.1 -1.1 20.3
Gjeldsgrad 19.1 26.8 -10.4 -8.8 -9.5
Total kapitalrentabilitet 5.3 13.4 0.7 -3.7 12.2
Signatur
13.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex