Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektro Partner Skien AS
Juridisk navn:  Elektro Partner Skien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35502100
Postboks 2115 Borgestad Meensvegen 3 Fax: 61053301
3798 Skien 3712 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 987819111
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/26/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Søli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.69%
Resultat  
  
-66.43%
Egenkapital  
  
-7.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.953.000 10.878.000 10.650.000 9.303.000 9.121.000
Resultat: 284.000 846.000 560.000 776.000 -217.000
Egenkapital: 2.270.000 2.456.000 2.206.000 2.284.000 3.106.000
Regnskap for  Elektro Partner Skien AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.953.000 10.878.000 10.650.000 9.303.000 9.121.000
Driftskostnader -10.641.000 -10.004.000 -10.061.000 -8.500.000 -9.324.000
Driftsresultat 311.000 875.000 589.000 803.000 -202.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 6.000 19.000
Finanskostnader -30.000 -31.000 -31.000 -33.000 -34.000
Finans -28.000 -29.000 -29.000 -27.000 -15.000
Resultat før skatt 284.000 846.000 560.000 776.000 -217.000
Skattekostnad -69.000 -197.000 -138.000 -198.000 48.000
Årsresultat 214.000 649.000 422.000 578.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.640.000 1.805.000 1.755.000 1.803.000 2.072.000
Sum omløpsmidler 2.559.000 3.293.000 3.134.000 3.256.000 3.143.000
Sum eiendeler 4.199.000 5.098.000 4.889.000 5.059.000 5.215.000
Sum opptjent egenkapital 1.989.000 2.175.000 1.925.000 2.003.000 2.825.000
Sum egenkapital 2.270.000 2.456.000 2.206.000 2.284.000 3.106.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 618.000 662.000 714.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 2.024.000 2.020.000 2.062.000 1.345.000
Sum gjeld og egenkapital 4.199.000 5.098.000 4.888.000 5.060.000 5.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.953.000 10.826.000 10.605.000 9.275.000 9.074.000
Andre inntekter 0 52.000 45.000 29.000 47.000
Driftsinntekter 10.953.000 10.878.000 10.650.000 9.303.000 9.121.000
Varekostnad -3.761.000 -3.553.000 -3.137.000 -2.589.000 -3.006.000
Lønninger -5.207.000 -4.915.000 -5.301.000 -4.571.000 -4.898.000
Avskrivning -179.000 -165.000 -134.000 -216.000 -373.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.494.000 -1.371.000 -1.489.000 -1.124.000 -1.047.000
Driftskostnader -10.641.000 -10.004.000 -10.061.000 -8.500.000 -9.324.000
Driftsresultat 311.000 875.000 589.000 803.000 -202.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 6.000 19.000
Finanskostnader -30.000 -31.000 -31.000 -33.000 -34.000
Finans -28.000 -29.000 -29.000 -27.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -500.000 -1.400.000 0
Årsresultat 214.000 649.000 422.000 578.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 31.000 84.000
Fast eiendom 1.395.000 1.433.000 1.447.000 1.484.000 1.522.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 293.000 227.000 288.000 466.000
Sum varige driftsmidler 1.634.000 1.725.000 1.674.000 1.772.000 1.988.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 79.000 79.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.640.000 1.805.000 1.755.000 1.803.000 2.072.000
Varebeholdning 664.000 646.000 722.000 781.000 475.000
Kundefordringer 1.452.000 1.098.000 1.076.000 862.000 1.000.000
Andre fordringer 22.000 58.000 -216.000 4.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 421.000 1.491.000 1.551.000 1.609.000 1.578.000
Sum omløpsmidler 2.559.000 3.293.000 3.134.000 3.256.000 3.143.000
Sum eiendeler 4.199.000 5.098.000 4.889.000 5.059.000 5.215.000
Sum opptjent egenkapital 1.989.000 2.175.000 1.925.000 2.003.000 2.825.000
Sum egenkapital 2.270.000 2.456.000 2.206.000 2.284.000 3.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 618.000 662.000 714.000 764.000
Leverandørgjeld 179.000 357.000 210.000 296.000 220.000
Betalbar skatt 80.000 185.000 108.000 146.000 0
Skyldig offentlige avgifter 628.000 627.000 702.000 772.000 735.000
Utbytte -400.000 -400.000 -500.000 -1.400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 490.000 455.000 501.000 448.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 2.024.000 2.020.000 2.062.000 1.345.000
Sum gjeld og egenkapital 4.199.000 5.098.000 4.888.000 5.060.000 5.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.182.000 1.269.000 1.114.000 1.194.000 1.798.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 1.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.2 2.0
Soliditet 54.1 48.2 45.1 45.1 59.6
Resultatgrad 2.8 8 5.5 8.6 -2.2
Rentedekningsgrad 10.4 28.2 1 24.3 -5.4
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.2 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 17.2 12.1 1 -3.5
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex