Elektro Team AS
Juridisk navn:  Elektro Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93091200
Skolegata 6 Skolegata 6 Fax: 72440740
7240 Hitra 7240 Hitra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Hitra 
Org.nr: 977051452
Aksjekapital: 801.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 12/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.25%
Resultat  
  
161.05%
Egenkapital  
  
20.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 48.219.000 56.895.000 64.137.000 67.542.000 71.778.000
Resultat: 2.940.000 -4.816.000 2.602.000 6.597.000 6.602.000
Egenkapital: 13.249.000 10.966.000 14.757.000 14.323.000 12.911.000
Regnskap for  Elektro Team AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 48.219.000 56.895.000 64.137.000 67.542.000 71.778.000
Driftskostnader -45.245.000 -61.704.000 -61.556.000 -60.988.000 -65.336.000
Driftsresultat 2.975.000 -4.810.000 2.579.000 6.554.000 6.442.000
Finansinntekter 57.000 27.000 29.000 56.000 166.000
Finanskostnader -91.000 -33.000 -6.000 -14.000 -5.000
Finans -34.000 -6.000 23.000 42.000 161.000
Resultat før skatt 2.940.000 -4.816.000 2.602.000 6.597.000 6.602.000
Skattekostnad -657.000 1.025.000 -668.000 -1.684.000 -1.759.000
Årsresultat 2.283.000 -3.791.000 1.934.000 4.912.000 4.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.534.000 5.868.000 5.446.000 6.177.000 3.978.000
Sum omløpsmidler 18.963.000 16.583.000 29.613.000 30.281.000 37.097.000
Sum eiendeler 23.497.000 22.451.000 35.059.000 36.458.000 41.075.000
Sum opptjent egenkapital 12.448.000 10.165.000 13.956.000 13.522.000 12.110.000
Sum egenkapital 13.249.000 10.966.000 14.757.000 14.323.000 12.911.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 333.000
Sum kortsiktig gjeld 10.247.000 11.484.000 20.302.000 22.134.000 27.832.000
Sum gjeld og egenkapital 23.496.000 22.450.000 35.059.000 36.457.000 41.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.458.000 55.290.000 62.592.000 66.047.000 70.359.000
Andre inntekter 762.000 1.605.000 1.544.000 1.495.000 1.420.000
Driftsinntekter 48.219.000 56.895.000 64.137.000 67.542.000 71.778.000
Varekostnad -14.511.000 -22.680.000 -25.920.000 -30.350.000 -38.327.000
Lønninger -23.306.000 -31.424.000 -27.215.000 -24.053.000 -18.272.000
Avskrivning -784.000 -894.000 -909.000 -824.000 -609.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.644.000 -6.706.000 -7.512.000 -5.761.000 -8.128.000
Driftskostnader -45.245.000 -61.704.000 -61.556.000 -60.988.000 -65.336.000
Driftsresultat 2.975.000 -4.810.000 2.579.000 6.554.000 6.442.000
Finansinntekter 57.000 27.000 29.000 56.000 166.000
Finanskostnader -91.000 -33.000 -6.000 -14.000 -5.000
Finans -34.000 -6.000 23.000 42.000 161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 -3.500.000 -3.500.000
Årsresultat 2.283.000 -3.791.000 1.934.000 4.912.000 4.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 914.000 1.571.000 546.000 504.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.381.000 1.712.000 2.044.000 2.375.000 2.707.000
Driftsløsøre 539.000 819.000 1.032.000 1.476.000 1.092.000
Sum varige driftsmidler 3.508.000 4.217.000 4.859.000 5.638.000 3.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 80.000 41.000 35.000 179.000
Sum anleggsmidler 4.534.000 5.868.000 5.446.000 6.177.000 3.978.000
Varebeholdning 3.823.000 3.934.000 5.677.000 4.193.000 12.128.000
Kundefordringer 9.612.000 8.919.000 16.067.000 17.184.000 19.983.000
Andre fordringer 821.000 1.017.000 1.252.000 1.775.000 1.772.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.707.000 2.713.000 6.618.000 7.128.000 3.215.000
Sum omløpsmidler 18.963.000 16.583.000 29.613.000 30.281.000 37.097.000
Sum eiendeler 23.497.000 22.451.000 35.059.000 36.458.000 41.075.000
Sum opptjent egenkapital 12.448.000 10.165.000 13.956.000 13.522.000 12.110.000
Sum egenkapital 13.249.000 10.966.000 14.757.000 14.323.000 12.911.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 333.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 3.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 333.000
Leverandørgjeld 964.000 1.149.000 6.207.000 5.920.000 1.832.000
Betalbar skatt 0 0 710.000 2.521.000 2.529.000
Skyldig offentlige avgifter 3.277.000 2.870.000 2.993.000 3.153.000 1.150.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 -3.500.000 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 5.006.000 4.465.000 8.892.000 7.041.000 18.822.000
Sum kortsiktig gjeld 10.247.000 11.484.000 20.302.000 22.134.000 27.832.000
Sum gjeld og egenkapital 23.496.000 22.450.000 35.059.000 36.457.000 41.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.716.000 5.099.000 9.311.000 8.147.000 9.265.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.2 1.2 0.9
Soliditet 56.4 48.8 42.1 39.3 31.4
Resultatgrad 6.2 -8.5 4 9.7 9.0
Rentedekningsgrad 32.7 -145.8 429.8 468.1 1321.6
Gjeldsgrad 0.8 1 1.4 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 12.9 -21.3 7.4 18.1 16.1
Signatur
13.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.07.2016
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex