Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektro Utvikling AS
Juridisk navn:  Elektro Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73879540
Tora Saxedatters Veg 2 Tora Saxedatters Veg 2 Fax: 73879541
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 966239328
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.43%
Resultat  
  
-94.92%
Egenkapital  
  
10.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 69.000 194.000 80.000 73.000 413.000
Resultat: 3.000 59.000 27.000 -51.000 118.000
Egenkapital: 280.000 253.000 226.000 199.000 250.000
Regnskap for  Elektro Utvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 69.000 194.000 80.000 73.000 413.000
Driftskostnader -67.000 -136.000 -59.000 -125.000 -296.000
Driftsresultat 3.000 58.000 21.000 -51.000 117.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 6.000 0 1.000
Resultat før skatt 3.000 59.000 27.000 -51.000 118.000
Skattekostnad -1.000 -8.000 0 0 -32.000
Årsresultat 2.000 27.000 27.000 -51.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Sum eiendeler 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 153.000 126.000 99.000 150.000
Sum egenkapital 280.000 253.000 226.000 199.000 250.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 76.000 68.000 71.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 194.000 80.000 73.000 413.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 69.000 194.000 80.000 73.000 413.000
Varekostnad -12.000 -80.000 -10.000 -52.000 -90.000
Lønninger 0 -19.000 -24.000 -73.000 -206.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -37.000 -25.000 0 0
Driftskostnader -67.000 -136.000 -59.000 -125.000 -296.000
Driftsresultat 3.000 58.000 21.000 -51.000 117.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 6.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 27.000 27.000 -51.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 91.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 347.000 353.000 294.000 270.000 334.000
Sum omløpsmidler 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Sum eiendeler 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 153.000 126.000 99.000 150.000
Sum egenkapital 280.000 253.000 226.000 199.000 250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 57.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 8.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 11.000 14.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 68.000 57.000 0 116.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 76.000 68.000 71.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 353.000 294.000 270.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 280.000 277.000 226.000 199.000 250.000
Likviditetsgrad 1 5.2 4.6 4.3 3.8 2.4
Likviditetsgrad 2 5.2 4.6 4.3 3.9 2.5
Soliditet 80.7 71.7 76.9 73.7 58.8
Resultatgrad 4.3 29.9 26.3 -69.9 28.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.2 16.7 9.2 -18.9 27.8
Signatur
12.09.2012
DAGLIG LEDER.
Prokurister
12.09.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex