Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektroentreprenør Kjell Elholm AS
Juridisk navn:  Elektroentreprenør Kjell Elholm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180409
Nordeide 103 Nordeide 103 Fax: 56180033
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 955403932
Aksjekapital: 2.905.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/27/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.07%
Resultat  
  
132.59%
Egenkapital  
  
7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.142.000 11.596.000 14.206.000 15.258.000 12.753.000
Resultat: 5.096.000 2.191.000 3.862.000 3.699.000 2.715.000
Egenkapital: 12.550.000 11.630.000 9.940.000 9.048.000 9.357.000
Regnskap for  Elektroentreprenør Kjell Elholm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.142.000 11.596.000 14.206.000 15.258.000 12.753.000
Driftskostnader -13.829.000 -9.864.000 -10.369.000 -11.659.000 -10.231.000
Driftsresultat 5.313.000 1.732.000 3.836.000 3.599.000 2.522.000
Finansinntekter -208.000 465.000 28.000 102.000 194.000
Finanskostnader -9.000 -6.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -217.000 459.000 26.000 100.000 193.000
Resultat før skatt 5.096.000 2.191.000 3.862.000 3.699.000 2.715.000
Skattekostnad -1.206.000 -500.000 -970.000 -1.008.000 -742.000
Årsresultat 3.890.000 1.690.000 2.892.000 2.691.000 1.973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.036.000 872.000 5.953.000 6.054.000 2.603.000
Sum omløpsmidler 20.037.000 15.585.000 10.294.000 7.409.000 14.050.000
Sum eiendeler 21.073.000 16.457.000 16.247.000 13.463.000 16.653.000
Sum opptjent egenkapital 9.645.000 8.725.000 7.035.000 6.143.000 6.452.000
Sum egenkapital 12.550.000 11.630.000 9.940.000 9.048.000 9.357.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 120.000 111.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 7.523.000 4.707.000 6.197.000 4.316.000 7.196.000
Sum gjeld og egenkapital 21.073.000 16.457.000 16.248.000 13.464.000 16.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.130.000 11.044.000 14.199.000 15.184.000 12.616.000
Andre inntekter 12.000 552.000 6.000 74.000 136.000
Driftsinntekter 19.142.000 11.596.000 14.206.000 15.258.000 12.753.000
Varekostnad -8.503.000 -5.335.000 -6.009.000 -7.052.000 -5.122.000
Lønninger -3.727.000 -3.197.000 -3.353.000 -3.411.000 -4.139.000
Avskrivning -17.000 -66.000 -99.000 -99.000 -99.000
Nedskrivning -39.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.543.000 -1.266.000 -908.000 -1.097.000 -871.000
Driftskostnader -13.829.000 -9.864.000 -10.369.000 -11.659.000 -10.231.000
Driftsresultat 5.313.000 1.732.000 3.836.000 3.599.000 2.522.000
Finansinntekter -208.000 465.000 28.000 102.000 194.000
Finanskostnader -9.000 -6.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -217.000 459.000 26.000 100.000 193.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000
Årsresultat 3.890.000 1.690.000 2.892.000 2.691.000 1.973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 103.000 103.000 88.000
Fast eiendom 0 0 1.580.000 1.629.000 1.678.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 56.000 97.000 147.000 197.000
Sum varige driftsmidler 0 56.000 1.677.000 1.776.000 1.875.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.036.000 816.000 4.173.000 4.175.000 640.000
Sum anleggsmidler 1.036.000 872.000 5.953.000 6.054.000 2.603.000
Varebeholdning 967.000 1.115.000 1.205.000 1.249.000 1.218.000
Kundefordringer 4.216.000 2.097.000 3.348.000 3.296.000 3.242.000
Andre fordringer 353.000 351.000 408.000 582.000 421.000
Sum investeringer 6.180.000 6.764.000 0 0 0
Kasse, bank 8.320.000 5.259.000 5.334.000 2.282.000 9.170.000
Sum omløpsmidler 20.037.000 15.585.000 10.294.000 7.409.000 14.050.000
Sum eiendeler 21.073.000 16.457.000 16.247.000 13.463.000 16.653.000
Sum opptjent egenkapital 9.645.000 8.725.000 7.035.000 6.143.000 6.452.000
Sum egenkapital 12.550.000 11.630.000 9.940.000 9.048.000 9.357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000.000 120.000 111.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 120.000 111.000 100.000 100.000
Leverandørgjeld 1.428.000 1.250.000 1.095.000 422.000 573.000
Betalbar skatt 630.000 388.000 959.000 1.024.000 666.000
Skyldig offentlige avgifter 1.495.000 588.000 1.107.000 1.075.000 1.084.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.970.000 2.482.000 1.036.000 296.000 873.000
Sum kortsiktig gjeld 7.523.000 4.707.000 6.197.000 4.316.000 7.196.000
Sum gjeld og egenkapital 21.073.000 16.457.000 16.248.000 13.464.000 16.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.514.000 10.878.000 4.097.000 3.093.000 6.854.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.3 1.7 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 2.5 3.1 1.5 1.5 1.8
Soliditet 59.6 70.7 61.2 67.2 56.2
Resultatgrad 27.8 14.9 2 23.6 19.8
Rentedekningsgrad 590.3 288.7 1 1850.5 2716.0
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.6 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 24.2 13.3 23.8 27.5 16.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex