Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrofilter Vest AS
Juridisk navn:  Elektrofilter Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112830
Postboks 8 Loddefjord Hallheimslien 21 Fax: 55112831
5881 Bergen 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986362363
Aksjekapital: 280.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/8/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.71%
Resultat  
  
-3066.67%
Egenkapital  
  
-129.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.254.000 2.416.000 2.157.000 2.310.000 2.379.000
Resultat: -190.000 -6.000 -326.000 191.000 243.000
Egenkapital: -43.000 147.000 153.000 449.000 305.000
Regnskap for  Elektrofilter Vest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.254.000 2.416.000 2.157.000 2.310.000 2.379.000
Driftskostnader -2.444.000 -2.423.000 -2.484.000 -2.119.000 -2.133.000
Driftsresultat -190.000 -6.000 -326.000 191.000 245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -190.000 -6.000 -326.000 191.000 243.000
Skattekostnad 0 0 31.000 -47.000 -22.000
Årsresultat -190.000 -6.000 -296.000 144.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 269.000 467.000 554.000 678.000
Sum omløpsmidler 434.000 503.000 287.000 550.000 375.000
Sum eiendeler 567.000 772.000 754.000 1.104.000 1.053.000
Sum opptjent egenkapital -323.000 -133.000 -127.000 169.000 25.000
Sum egenkapital -43.000 147.000 153.000 449.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 31.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 625.000 601.000 624.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 772.000 754.000 1.104.000 1.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.254.000 2.419.000 2.162.000 2.242.000 2.336.000
Andre inntekter 0 -2.000 -5.000 68.000 43.000
Driftsinntekter 2.254.000 2.416.000 2.157.000 2.310.000 2.379.000
Varekostnad -107.000 -100.000 -118.000 -140.000 -169.000
Lønninger -1.476.000 -1.508.000 -1.503.000 -1.220.000 -1.103.000
Avskrivning -136.000 -113.000 -111.000 -118.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -725.000 -702.000 -752.000 -641.000 -667.000
Driftskostnader -2.444.000 -2.423.000 -2.484.000 -2.119.000 -2.133.000
Driftsresultat -190.000 -6.000 -326.000 191.000 245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -190.000 -6.000 -296.000 144.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 269.000 467.000 554.000 678.000
Sum varige driftsmidler 133.000 269.000 467.000 554.000 678.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 269.000 467.000 554.000 678.000
Varebeholdning 196.000 71.000 60.000 89.000 93.000
Kundefordringer 27.000 40.000 41.000 8.000 68.000
Andre fordringer 29.000 43.000 49.000 15.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 349.000 138.000 437.000 195.000
Sum omløpsmidler 434.000 503.000 287.000 550.000 375.000
Sum eiendeler 567.000 772.000 754.000 1.104.000 1.053.000
Sum opptjent egenkapital -323.000 -133.000 -127.000 169.000 25.000
Sum egenkapital -43.000 147.000 153.000 449.000 305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 31.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 31.000 22.000
Leverandørgjeld 16.000 19.000 38.000 40.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 161.000 124.000 158.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 424.000 445.000 439.000 388.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 625.000 601.000 624.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 772.000 754.000 1.104.000 1.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -176.000 -122.000 -314.000 -74.000 -351.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.5 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4
Soliditet -7.6 1 20.3 40.7 29.0
Resultatgrad -8.4 -0.2 -15.1 8.3 10.3
Rentedekningsgrad 122.5
Gjeldsgrad -14.2 4.3 3.9 1.5 2.5
Total kapitalrentabilitet -33.5 -0.8 -43.2 17.3 23.3
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex